Stopa dyskonta

note /search

Wykład - tarcza podatkowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

przyszłych wydatków lub przychodów to stopa dyskonta , czyli pomniejszania wartości przyszłej w celu...

Obrona projektu- NPV

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Procesy produkcyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1722

pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta. Dzięki regule NPV można ocenić przepływy pieniężne związane...

Wzory

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1932

w poszczególnych latach r -stopa dyskonta, t -kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji N0- nakład...

Zadania na egzamin - bankowość

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

odsetek pobieranych z dołu, d s stopa dyskonta w roku. Jeżeli stopa dyskonta na okres krótszy niż rok d...