Wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Średni ważony koszt kapitału: WACC (Weighted Average Cost of Capital) -średnioważony koszt kapitału ki - koszt kapitału pochodzący z i -tego źródła ui - udział kapitału pochodzącego z i -tego źródła w kapitale ogółem Metoda okresu zwrotu nakładów: PBP=J/Z
Z=D+A+F
J- nakład,
A- amortyzacja,
D- dochód,
F- koszty finansowe Wartość bieżąca netto: Formuły miernika NPV: A.dla równych dochodów pieniężnych:
B.dla nierównych dochodów pieniężnych:
NPV -wartość bieżąca netto, CFt- przepływy gotówkowe w okresie t, CF- dochód pieniężny (planowana roczna nadwyżka finansowa, będąca rezultatem danego przedsięwzięcia) równy w poszczególnych latach
r -stopa dyskonta, t -kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji
N 0 - nakład inwestycyjny, czyli wydatek pieniężny poniesiony w okresie t=0
N - liczba okresów kapitalizacji Wewnętrzna stopa zwrotu r1- stopa dyskontowa dla której NPV jest „mało dodatnie” r2- stopa dyskontowa dla której NPV jest „mało ujemne” NPV1- wartość bieżąca netto dla r1 NPV2- wartość bieżąca netto dla r2 Wskaźnik wartości bieżącej netto: NPV -wartość bieżąca netto, r -stopa dyskonta, Jt- nakłady w okresie t,
t -kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji Okres zwrotu: a.dochód niezdyskontowany równy: T Z - okres zwrotu (wycofania) nakładu inwestycyjnego w latach
N 0 - nakład inwestycyjny, czyli wydatek pieniężny poniesiony w okresie t=0
CF- dochód pieniężny (planowana roczna nadwyżka finansowa, będąca rezultatem danego przedsięwzięcia) równy w poszczególnych latach b.dochód niezdyskontowany nierówny: - zróżnicowany dochód pieniężny w poszczególnych latach c.dochód zdyskontowany równy: r - stopa dyskontowa
n - liczba okresów kapitalizacji d.dochód zdyskontowany nierówny: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz