Wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji - omówienie - strona 1 Wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji
Tradycyjne:
Okres zwrotu nakładów
Okres zwrotu nakładów to czas, po upływie którego nastąpi zrównanie poniesionych nakładów
inwestycyjnych z sumą wypracowanych nadwyżek finansowych.
Nadwyżkę finansową stanowi:

zysk netto

amortyzacja

odsetki od kredytów i pożyczek w okresie eksploatacji (odsetki stanowiące koszty uzyskania
przychodów)
Okres zwrotu nakładów w formule podstawowej ustala się następująco:
Okres zwrotu w latach= nakłady inwestycyjne/średnioroczna nadwyżka finansowa
Prosta stopa zwrotu
Prosta (księgowa) stopa zwrotu jest miernikiem rentowności projektu inwestycyjnego. Jest to
stosunek rocznego zysku wypracowanego przez projekt inwestycyjny do nakładów na jego realizację.
Informuje ile jednostek zysku przypada na jednostkę zainwestowanego kapitału.
Stopa zwrotu z kapitału własnego= (roczny wynik netto *100) / kapitał własnywydany na inwestycje
Dynamiczne
Wartość bieżąca netto (NPV)
Metoda wartości bieżącej (zaktualizowanej) netto pozwala określić obecną (aktualną) wartość
wpływów i wydatków pieniężnych związanych z ocenianym przedsięwzięciem inwestycyjnym. NPV
określa się jako sumę, zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku, przepływów pieniężnych netto
(NCF) zrealizowanych w całym
okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy procentowej (dyskontowej) .Wartość ta
wyraża więc, zdyskontowaną na moment dokonywania oceny, wielkość korzyści, jakie rozpatrywane
przedsięwzięcie inwestycyjne może przynieść firmie.
Wewnętrzna stopa zwrotu
Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) jest drugą spośród najczęściej wykorzystywanych w
praktyce metod dyskontowych. IRR to stopa procentowa, przy której obecna wartość strumieni
wydatków pieniężnych jest równa obecnej wartości strumieni wpływów pieniężnych. Jest to więc
taka stopa procentowa, przy której wartość
bieżąca netto ocenianego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest równa 0 (NPV = 0). IRR pokazuje
bezpośrednio stopę rentowności badanych przedsięwzięć. Pojedyncze przedsięwzięcie inwestycyjne
jest opłacalne wówczas, gdy jego
wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa (w skrajnym przypadku równa) od stopy granicznej, będącej
najniższą możliwą do zaakceptowania przez inwestora stopą rentowności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz