Okres zwrotu

Okres zwrotu - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Okres zwrotu - czas niezbędny do odzyskania początkowych nakładów inwestycyjnych z nadwyżek...

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Ocena projektów inwestycyjnych Prosty okres zwrotu gdy wpływy mają jednakową wielkość: gdy wpływy...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Kołosowska
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2345

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wady metody okresu zwrotu : nie uwzględnia...

Efektywność inwestycji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Rafał Wierciński
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

na inwestycję. metody statyczne: stopa zwrotu z inwestycji (rentowność inwestycji) okres zwrotu, metody...

Stopa zwrotu - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

. średni stan aktywów ogółem OKRES ZWROTU OZ. wyznacza liczbę lat, w ciągi których nastąpi całkowity zwrot...

Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu ROA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

. średni stan aktywów ogółem OKRES ZWROTU OZ. wyznacza liczbę lat, w ciągi których nastąpi całkowity zwrot...