Okres zwrotu

note /search

Okres zwrotu - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

Okres zwrotu - czas niezbędny do odzyskania początkowych nakładów inwestycyjnych z nadwyżek...

Efektywność inwestycji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

na inwestycję. metody statyczne: stopa zwrotu z inwestycji (rentowność inwestycji) okres zwrotu, metody...

Stopa zwrotu - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

. średni stan aktywów ogółem OKRES ZWROTU OZ. wyznacza liczbę lat, w ciągi których nastąpi całkowity zwrot...