Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości - wykład.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości - wykład. - strona 1 Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości - wykład. - strona 2 Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości Czas jaki upływa od chwili, gdy rozpoczynamy ponosić na prod. do chwili ich sprzedaży i uzyskania gotówki z powrotem
W pr. roślinnej okres ten jest dość długi, zwykle ok. 1 roku. Zależy od gatunku, odmiany, celu prod. itd.
Dochodowość - poziom dochodu z 1 ha upraw. - rodzaj roślin, technologii, intensywność
- zależy od czynników - wpływających na poziom cen ????????? str 12 - podaż (w tym import i cena konkurencyjna)
- gatunek rośliny
- jakość (standard) - kto jest odbiorcą i jaka jest jego kondycja ekonomiczna
- sytuacja dochodowa ludności (sytuacja na rynku pracy)
- czynniki na ceną produktu:
~ ???? śr. prod. stałych i obrotowych
~ k. pracy
~ transport
TEMAT EKONOMIKA I ORGANIZACJA UPRAWY ZBOŻOWEJ Do grupy roślin zbożowych zalicza się:
- żyto
- pszenicę
- pszenżyto
- jęczmień
- owies
- kukurydzę
- grykę
- proso
- sorgo
- ryż
Największe znaczenie gosp. na świecie ma pszenica i żyto. To znaczenie wypływa przede wszystkim z ich wszechstronnej użytkowości:
- podstawowy artykuł żywnościowy - źródło pasz treściwych dla wszystkich gatunków zwierząt
- źródło surowców dla przemysłu
Przy uprawie zbóż - główny produkt - ZIARNO. Produktem ubocznym jest SŁOMA. (wykorzystywana jako ściółka, może być zadawana zwierzętom, źródło suchej masy i paszy)
- cel energetyczny (źródło energii pierwotnej na obszarach wiejskich, gdy nadmiar słomy), jej wartość zależy od zawartości wilgoci, rodzaju gleby i jej nawożenia.
O wprowadzeniu słomy jako paliwa decydują zasoby słomy w danym terenie, zapotrzebowanie na energię, koszty zbioru, transportu i urządzenia odzyskujące ją. Stosowana jest również jako nawóz organiczny.
W latach 1997-98 powierzchnia uprawy zbóż w Polsce stanowiła ponad 70% powierzchni zasiewów. (8,9ml ha)
W 2005 roku była nieco mniejsza - 8,3 ml ha. Na świecie - 700 ml ha tj. 50% GO
Na jednego mieszkańca w świecie produkuję się 330-350 kg ziarna.
Bilans zbożowy Polski 60 - 65% zużywa się na paszę (fermowy chów trzody chlewnej i drobiu)
23% konsumpcyjne
7%materiał siewny
ok. 2 - 7% - ubytki i straty
W latach 1988-97 udział zbóż w zasiewach wzrósł średnio z 61 - 71% (zmniejszenie obszaru UR i GO). W niektórych rejonach obecnie obsiewa się ok. 80% a powinno 40 - 60%.


(…)

…%, a w porównaniu z 1990 zmniejszył się udział ziemniaków i okopowych pastewnych (najmniej zmniejszył się udział buraków cukrowych z 3,8 do 2,8%)
Liście odpowiednich roślin pastewnych (zielonka, kiszonka) i wysłodzi, melasa
Ziemniaki
- duże nakłady na jednostkę produktu - w pierwszym roku po oborniku
~intensywne nawożenie (mineralne i organiczne)
~ duży nakład pracy - 6 razy większy niż w porównaniu z pszenicą…
… zasiewów - duże spiętrzenie robót w czasie żniw
41rbh/ha - 60% na zbiór
Zboża mają swoiste cechy przyrodnicze:
- są złym przedplonem - pozostawiają niedobre stanowisko. Wg Plohma żadna roślina poza zbożowymi nie działa tak destrukcyjnie na strukturę gleby.
- płytki system korzeniowy - potęgują zachwaszczenie
w płodozmianie należy dążyć do przeplatania ich z innymi dobrymi przedplonami (nie więcej niż 2 razy po sobie) - skutki - obniżenie plonów
- choroby podstawy źdźbła, wzrost zachwaszczenia, zasiedlenie gleby przez pasożytnicze nicienie, następuje powstawanie w glebie substancji hamujących wzrost zbóż
Z tych powodów powierzchnia roślin zbożowych powinna się mieścić w granicach 40 -60%
Jako rośliny o uniwersalnym znaczeniu są uprawiane we wszystkich gosp. tyle, że na różną skalę. W gosp. dużych…
…;
- skrócenie żniw (ale z reguły dosuszanie ziarna)
- kombajn wymaga pełnej dojrzałości zboża
- kosztowna maszyna - duża powierzchnia zbóż
- mogą być pozostawione na polu - słoma i plewy
- w razie opadów opóźnienie uprawy pożniwnej gleby
- kosztowny zbiór słomy po kombajnie (25% kosztów zbiorów zbóż i około 30% pracy ludzkiej i maszynowej)
- sprawna organizacja odbioru ziarna od kombajnu - określenie zapotrzebowania na środki transportu
n = to/tn
n - liczna środków transportu potrzebnych do odbioru
to - czas obrotu środka transportowego
tn - czas napełniania
Rośliny okopowe
Ze względu na właściwości przyrodnicze i z nim związany sposób uprawy r.o. dzieli się je na bulwiaste (ziemniaki) i korzeniowe ( buraki cukrowe, pastewne, marchew, brukiew)
- znaczenie okopowych - niektóre wyłącznie na paszę ( buraki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz