Ekonomia rolnicza

note /search

Projekt firmy, zakres działalności.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

a O FIRMIE ENGLISH | DEUTSH Rys historyczny : Nasza firma powstała w 1950 roku pod nazwą Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i przez wiele lat była podstawowym wykonawcą obiektów przemysłowych w południowo-wschodniej Polsce oraz na wielu budowach zagranicznych (Niemcy, Ukraina, C...

System podatkowy w Polsce - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2233

System podatkowy w Polsce Podatki są najważniejszą forma dochodów współczesnych budżetów. Ordynacja podatkowa z 1997 roku definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Przepisy ...

Pojęcia z rachunkowości - opracowanie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych. Funkcje rachunkowości: - Informatyczna - dostarcza szereg informacji ekonomicznych dla celów wewnętrznych (iloś...

Geologia, pojemność podziemnnych gazów - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Geologia 5.4.. O/SZGNiG posiada wyspecjalizowaną kadrę geologów, która gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac. Dzięki jej doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom wykonywane są dla potrzeb zakładu prace związane z dokumentowaniem i udostępnianiem zasobów złóż węglowodorów do eksploatacji. W szczeg...

Kapitał obcy i własny - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

Kapitał obcy: 1.Istnieje obowiązek zwrotu w wymaganym terminie. 2.Obligatoryjność spłaty odsetek 3.Odsetki obniżają podstawę do opodatkowania 4.Większy udział-wyższe ryzyko finansowe. 5.Gwarancja zwrotu(uprzywilejowanie dawców tego towaru) 6Charakter krótko lub długoterminowy. 7Charakter zewn...

Wycena poprzez przyjęcie parytetów dochodów - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Wycena 1 rbh poprzez przyjęcie parytetów dochodów w gospodarce narodowej. 1. Koszt roboczogodziny ( rbh ) : Średnia krajowa płaca brutto - 2899,83zł Składki ubezpieczeń społecznych - 18,71% Ubezpieczenia zdrowotne - 8,5% Podatek dochodowy - 1...

Wydobycie gazu ziemnego - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

Wydobycie gazu ziemnego Głównym profilem działalności Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu jest eksploatacja złóż gazu ziemnego. Aktualnie eksploatacja gazu ziemnego prowadzona jest ok. 600 odwiertami, zlokalizowanymi na 55 złożach, na obszarze wschodniej i południowej Polski. Głębokość zalega...

Ekonomia hodowli bydła - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1519

WYKŁAD KOLEJNY  EKONOMIKA I ORGANIZACJA CHOWU BYDŁA Cel - najwyższa produkcji mleka i mięsa Bydło - jako gatunek jest najsilniej związane z ziemią (pasze) - wymaga pasz objętościowych suchych (siano) i soczystych (zielonka, kiszonka, okop. Past...

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274

aEKONOMIKA I ORGANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ: Celem społ, stawianym przed prod. zwierz. Jest prod. artykułów zwierz.: żywiec z różnych gat. Zwierz., tłuszczu, skóry, kości oraz produkty uzyskiwane w wyniku użytkowania zwierząt: mleko, wełna, jaja Produktem ubocznym jest

Kształtowanie się cen targowisk ziemniaków - praca zaliczeniowa.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika Produkcji Rolniczej Rok III (studia zaoczne) Kształtowanie się cen targowiskowych ziemniaków w latach 2004 - 2007 i jej prognoza na kolejne miesiące. Wykładowca: Dr inż. Jolanta Wojnar Opracowali: Łukasz Krzysztof R...