Ekonomia hodowli bydła - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia hodowli bydła - wykład. - strona 1 Ekonomia hodowli bydła - wykład. - strona 2 Ekonomia hodowli bydła - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD KOLEJNY  EKONOMIKA I ORGANIZACJA CHOWU BYDŁA Cel - najwyższa produkcji mleka i mięsa
Bydło - jako gatunek jest najsilniej związane z ziemią (pasze) - wymaga pasz objętościowych suchych (siano) i soczystych (zielonka, kiszonka, okop. Pastew.)
Nie są te pasze przedmiotem obrotu towarowego i pasze gospodarskie (produkty uboczne - pasze bezwzględne) Bydło wytwarza najwięcej w stosunku do swego ciężaru obornika i to najwyższej jakości ( 25 do 30 ton/h, średnio co 4 lata)
Chów bydła bardzo intensywna gałąź produkcji rolniczej, wymaga znacznych nakładów środków trwałych - budynków i środków obrotowych - pasze oraz znaczne nakłady pracy, stosunkowy długi okres wychowu stada pogłowia matecznego (2,5 - 3 lat)
W praktyce gospod. wyróżnia się następujące kierunki użytkowania:
-mleczne
-mięsne
kombinowane - wydojony
- mleczno - mięsne
Stan pogłowia bydła - 92% pogłowia bydła w tym krów w gospod. indywidualnym - zmniejsza się liczba pogłowia bydła w tym krów.
Chów bydła mlecznego - najbardziej intensywny kierunek użytkowania bydła, wymaga najwięcej nakładów materialnych i pracy
Na obsługę 1 krowy w ciągu roku (pracochłonność) w gospod. indywidualnym (w oborze tradycyjnej przy doju 2-krotnym) w przeciętnych warunkach, W przeciętnych warunkach - 180 rbh - znaczna część czasu na dojenie. W oborze przejazdowej, zmechanizowanej, 100rbh użytkow. Mleczne krowy (w 3 roku) po pierwszym wycieleniu w miarę rozdojenia wzrostu mleczności i osiąga max. W 5 lub 6 laktakcji, (potem stopniowa maleje.)
(8-9lat dolna granica okresu użytkow. krowy) W intensywnym chowie bydła mlecznego - ogromna rola jakości pasz - wysoka jakość skl. Pokarmowych - ogólne potrzeby bytowe krowy ( 1 dzień) ok. 1 j.o + 60 pr. białka na każde 100 kg żywej wagi.
Potrzeby produkcji 0,5 j.o . 99 - 60 g białka na kg mleka
Ze wzrostem mleczności krowy zmniejsza się udział pasz bytowych na jednostkę produktu, dlatego dąży się do podniesienia mleczności krów. Droga do obniżania kosztów produkcji - podniesienie mleczności. Dążąc do podniesienia mleczności, trzeba mieć na uwadze, że nie każdy wzrost mleczności krowy jest opłacalny, tylko dopóki wartość dodatkowej jedn. Paszy nie będzie przewyższała wartość dodatkowej ilości mleka, na ekonomikę żywienia duży wpływ ma także struktura paszy - przy niższej mleczności - wyłącznie paszami objętościowymi, a przy wysokiej mleczności - niezbędny dodatek pasz wysoko wartość, (latem żywienie tańsze, zimą straty, ubytki, koszty przechowywania)
Najtańsze żywienie pastwiskowe.


(…)

… mieści się ona w przedz. 72-85%, a jej wartość (13%) jest uzależniona od stopnia utuczenia i od masy ubijanych zwierząt. Im wyższy stopień utuczenia tym wyższa wydajność, im wyższa masa ubijanych zwierząt tym wyższa wydajność.
Ad.6 Wysoka wartość odżywcza wieprzowiny zawiera ok. 10% suchej masy więcej i tyle wody mniej niż wołowina i baranina, bogatsze w wapń, fosfor, wit, b1, b2, białko szynki…
… są przede wszystkim pasze skrobiowe.
WYKŁAD KOLEJNY 
EKONOMIKA I ORGANIZACJA CHOWU TRZODY CHLEWNEJ
T.ch. użytkow. jednost. jako zwierz. paśne (mięso i tłuszcz) a prod. uboczna - kości, skóry, obornik ( jego niższa wartość biologiczna od bydła )
Mięso wieprzowe - charakteryzuje się dużą wartością odżywczą. W ostatnim 10-leciu nastąpił spadek wołowiny (BSE) Po spadku spożycia mięsa wieprzowego w latach 90-tyh następił…
… matecznego) w zasadzie specjalnie bez zmian. Trzoda chlewna odznacza się szeregiem zalet gospod. do których zalicza się:
1.wysoka płodność i plemość
2. wczesność dojrzewania, szybkie tempo wzrostu
3. ekonomiczne wykorzystanie pasz na 1kg przyrostu
4. wszystkożerność
5. duża wydajność rzeźna
6. duża wartość odżywcza mięsa wieprzowego
7. obsługa trzody chlewnej jest tańsza niż obsługa innych gatunków zwierząt…
… mieści się ona w przedz. 72-85%, a jej wartość (13%) jest uzależniona od stopnia utuczenia i od masy ubijanych zwierząt. Im wyższy stopień utuczenia tym wyższa wydajność, im wyższa masa ubijanych zwierząt tym wyższa wydajność.
Ad.6 Wysoka wartość odżywcza wieprzowiny zawiera ok. 10% suchej masy więcej i tyle wody mniej niż wołowina i baranina, bogatsze w wapń, fosfor, wit, b1, b2, białko szynki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz