Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej - wykład. - strona 1 Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej - wykład. - strona 2 Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

aEKONOMIKA I ORGANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ:
Celem społ, stawianym przed prod. zwierz. Jest prod. artykułów zwierz.: żywiec z różnych gat. Zwierz., tłuszczu, skóry, kości oraz produkty uzyskiwane w wyniku użytkowania zwierząt: mleko, wełna, jaja
Produktem ubocznym jest obornik.
Prod. zwierz. Dostarcza żywą siłę pociągową, czy użytkowanie wierzchowe
Produkty i usługi - chów zwierząt gospod., który obejmuje także reprodukty (odnowienie), stada
Człowiek dąży jednak do doskonalenia zwierząt - lepsza wydajność i lepszej jakości produktów - hodowla.
Cechy ekonomiczne prod. zwierzęcej: 1. pracochłonność - konfrontujemy z zasobami siły roboczej w gospod.. wysoka pracochłonność i zróżnicowana, zależy od poziomu mechanizacji.
Liczna robotnikogodzin lub robotnikodni, jaka jest potrzebna do wykonania obsługi 19 F inwentarza w roku Pracochłonność zależy od: - gatunku i grupy zwierząt np. bydło owce, krowy mleczne młode bydło opasowe
- wielkości stada zwierz. (skala prod.), większe stado stwarza możliwość efektywnego zastosowania mechanizacji. Pewne czynności wspólne i zużycie pracy na 1 szt - spada pracochłonność
- stosowany system żywienia, rodzaj stosowanych pasz
- intensywność produkcji (wiąże się z systemem żywienia)
- poziom mechanizacji, rodzaju budynku w jakich utrzymywane się zwierzęta (najbardziej pracochłonnych jest chów mlecznych, również chów warchlaków, prosiąt) mało pracochłonne - owce, konie
Zmniejszenie pracochłonności poprzez mechanizację.
2. Sezonowość nakładu pracy - rozłożenia zapotrzebowania na pracę w ciągu roku. W odróżnieniu od istnienia sezonowości w pr. roślinnej, w pr. zwierzęcej ono prawie nie występuje (duża równomierność zapotrzebowania na robociznę) w budynkach - może być prowadz. Cały rok - lepsze wykorzystywanie siły roboczej w zimie. Spiętrzenia w niektórych okresach np. wycielenia, wyproszenia czy w pszczelarstwie.
3. Kapitałochłonność (zużycie śr. trwałych i obrotowych na SF ba rok). Bardzo kapitałochłonne i zależy to od:
- gatunku i grupy zwierząt (największe wymogi co do budynku ma bydło, może konie, owce a tu największe dla matek z przychówkiem)
- stosowanego systemu żywienia
- intensywności chowu
- wielkości stada (większa szansa na mechanizację)
Kapitałochłonność odnosimy z zasobami śr. trwałych i obrotowych w gosp. (w tym gotówki)
4. Okres zwrotu włożonych nakładów - czas jaki upływa jak zaczynami ponosić na prod. do chwili zwrotu na produkt.
Zróżnicowany - krótszy niż w prod. roślinnej i bardziej systematyczny (kury nioski) prosięta (ciąża 4 mies. + 2 mies, warchlaki 8m) okres wzrostu stada podst. krów 27 mies + odchów.


(…)

… wydajność.
Ad.6 Wysoka wartość odżywcza wieprzowiny zawiera ok. 10% suchej masy więcej i tyle wody mniej niż wołowina i baranina, bogatsze w wapń, fosfor, wit, b1, b2, białko szynki wieprzowej łatwiej przyswajane niż np. wołowiny. Mniejsza zawartość wody - łatwiejszy wyrób wędliny i konserw.
Ad.7
Możliwość wykorzystania produktów ubocznych np. krew - kasza, kości - żelatyna, skóra - wyroby skórzane
Łatwość…
…) i soczystych (zielonka, kiszonka, okop. Pastew.)
Nie są te pasze przedmiotem obrotu towarowego i pasze gospodarskie (produkty uboczne - pasze bezwzględne) Bydło wytwarza najwięcej w stosunku do swego ciężaru obornika i to najwyższej jakości ( 25 do 30 ton/h, średnio co 4 lata)
Chów bydła bardzo intensywna gałąź produkcji rolniczej, wymaga znacznych nakładów środków trwałych - budynków i środków obrotowych…
… TUZ (21%) i ich produktywność.
Chów bydła opasowego - może być prowadzony na różnych rodzajach pasz, może być intensywny lub ekstensywny. Ok. 3 razy mniej nakładów pracy niż chów bydła mlecznego ( i może być prowadzony w nieco gorszych warunkach inwentarskich)
Cel - wysoka waga, wydajność, mięso wysokiej jakości
Wyróżnia się następujące formy opasu:
- opas cieląt - cielęcina
- młodego bydła - starego bydła mlecznego
Opas cieląt- do 80 - 90 kg lub 130 - 150 kg rozpoczyna się od wagi cieląt po urodzeniu 30 - 35 kg - mlekiem pełnym lub preparatami mlekozastępczymi, dzienne przyrosty ok. 0,8 kg dziennie ( ok. 50 dni, 7 tygodni) dość kosztowny
na 1 kg przyrostu ok. 10 l mleka
Opas młodego bydła może być prowadzony do różnego ciężaru, 300 kg , 400 - 900 > 500 (bukaty ciężkie) w zależności od możliwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz