Kształtowanie się cen targowisk ziemniaków - praca zaliczeniowa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się cen targowisk ziemniaków - praca zaliczeniowa. - strona 1 Kształtowanie się cen targowisk ziemniaków - praca zaliczeniowa. - strona 2 Kształtowanie się cen targowisk ziemniaków - praca zaliczeniowa. - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika Produkcji Rolniczej Rok III (studia zaoczne) Kształtowanie się cen targowiskowych ziemniaków w latach 2004 - 2007 i jej prognoza na kolejne miesiące. Wykładowca: Dr inż. Jolanta Wojnar Opracowali: Łukasz XXXX Krzysztof XXXXX Rzeszów 2007 Spis treści: Prognoza i jej funkcje Prognozowanie jako dyscyplina naukowa rozwija się od niedawna, ale w sposób bardzo dynamiczny. Niemożliwe jest racjonalne gospodarowanie bez opracowania prognozy. Jest ona niezbędna rządowi, samorządowi lokalnemu, producentowi, menadżerowi i każdemu człowiekowi, który w konkretnych warunkach musi podjąć decyzje dotyczącą wyboru jednej ze stojących do dyspozycji decyzji.
Rola prognoz w ekonomii sprowadza się do dostarczenia możliwie najbardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych rozwiązań dotyczących przewidywanego kształtowania się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. W związku z tym można wyróżnić trzy podstawowe funkcje prognozy:
- funkcję preparacyjną, która pozwala na stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
- funkcję aktywizującą, która pobudza do podejmowania działań - funkcję informacyjną, która informuje o nadchodzących zmianach.
C el pracy Prognozą nazywamy sąd sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki, odnoszący się do określonej przyszłości, weryfikowany empirycznie, niepewny, ale akceptowany.
Prognoza może służyć do prognozowania wielkości, których nie można zaplanować, wskaźników techniczno-ekonomicznych, finansów, ścieżek rozwoju, posunięć gospodarczych, stopnia realizacji czy odchyleń od wyznaczonych celów.


(…)

… roku do marca 2008. Aby krótko scharakteryzować wybrane zjawisko użyliśmy statystyki opisowej, natomiast prognoza został wyznaczona trzema metodami: metodą wskaźników, metodą trendów jednoimiennych oraz metodą Kleina.
Źródła informacji
Źródłem informacji o cenach produktów rolnych i zwierząt gospodarskich uzyskiwanych przez rolników na targowiskach są miesięczne notowania cen dokonane przez stałych ankieterów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz