Ekonomia rolnicza - strona 2

note /search

Podział przedsiębiorstw - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

Podział przedsiębiorstw: 1 )ze względu na rodzaj prowadzonej działalności -wytwórcze -usługowe(handlowe, finansowe, transportowe) -mieszane 2 )ze względu na cel prowadzonej działalności -zarobkowe(cel-maksymalizacja zysku) -użyteczności publicznej(przed. Samorządu lokalnego) 3 )ze względu na w...

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Ekonomika i Organizacja Gospodarstw Rolniczych WYKŁAD V: Do oceny produkcyjności ziemi przyjmujemy różne kategorie produkcji: Wydajność techniczna - nie może być wykorzystywana do oceny całego gospodarstwa. Porównanie uzyskanego wskaźnika z wielkościami normatywnymi dla danych warunków ( definicja ...

Ośrodki przemysłu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Ośrodki przemysłu (spożywczego, rolnego) - stymulują rozwój rolnictwa, dostarczają np. swoich produktów ubocznych dla rolnictwa - węzły i szlaki komunikacyjne również mają wpływ na rolnictwo (przybliżają, skracają czas dojazdu) - bliskość dużych skupisk ludności, miasta - stymulują rozwój niektór...

Trasakcje hedgingowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Hedging (hedge) - transakcja hedgingowa Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład: ceny dobra, kursu waluty, stop...

Nakłady pracy w produkcji roślinnej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

NAKŁADY PRACY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ Roślina Areał Nakłady pracy rbh Nakłady siły pociągowej na 1 ha ogółem na 1 ha ogółem Ziemniaki 0,5 239 119,5 56 28 Pszenica j. 1,5 45 67,5 21 31,5 Jęczmień j. 1 32 32 17 17 Buraki 2,5 274 685 59 147,5 Łąka 2,5 48 120 26 65 Pastwisko...

O firmie, kopalniach, założenia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

O firmie Nasza misja: Zapewniamy naszym klientom dostawy wysokowydajnego i czystego ekologicznie nośnika energii oraz usługi na najwyższym poziomie technicznym. Jesteśmy Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowni...

Pieniądz i jego funkcje, inflacja - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1470

Pieniądz i jego funkcje. Pieniądz - materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę . Funkcje pieniądza : - obrachunkowa (miernik wartości towarów) - cyrkulacyjna (transakcyjna) - płatnicza - tezauryzacyjna Bank Centralny i jego funkcje. Bank Centralny jest instyt...

Pojecie i funkcje marketingu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3668

Pojecie i funkcje marketingu. Marketing to proces planowania i wdrażania koncepcji produktu, ceny, promocji, dystrybucji prowadzącej do wymiany, dzięki której osiąga się cele jednostki i organizacji. Funkcje marketingu: - przygotowawcze: gromadzenie informacji rynkowej, badanie rynku, kalkulacja i ...

Wycena i wartość obornika - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

WYCENA OBORNIKA Zwierzęta Liczba sztuk Współczynnik przeliczeniowy Liczba sztuk obornikowych (SO) Krowy mleczne 4 1 4 cielęta 4 0,2 0,8 Jałówki 0,5-1,5 4 0,6 2,4 SUMA 7,2 WARTOŚĆ OBORNIKA 1 dt ziemniaków - 35zł 0,2 dt ziemniaków - x ...

Cechy ziemi - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1470

Cechy ziemi: - niezniszczalność, - nieprzemieszczalność, - niepomnażalność (ograniczone zasoby), - przestrzenność RYZYKO PRODUKCJI W ROLNICTWIE Ryzyko występuje we wszystkich dział. gosp. W rolnictwie jest ono jednak szczególnie duże ze względu na silne uzależnienie prod. rolniczej od war. przy...