Ekonomia rolnicza - strona 3

Pojęcia i ich opracowania z ekonomii rolniczej.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Pojęcia - przychody, dochody, wynik finansowy. Przychody - to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działal...

Tryb zakładania spółdzielni

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Kawa
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Tryb zakładania spółdzielni   Krok I     Decyzja o zało eniu spółdzielni   Krok II     Napisanie statutu.   Krok III     Zwołanie Walnego Zgromadzenia (zało ycielskiego) członków spółdzielni.    Osoby zamierzające zało yć spółdzielnię organizują zebranie zało ycielskie na którym:    -sporządzają li...

Pojęcia na kolokwium z finansów

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Lesław Niemczyk
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

Pojęcia na koło z finansów: Finanse - w potocznym ujęciu oznaczają zasoby pieniężne. To ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Pieniądz - to niepisana umowa społeczna, która mówi, że monety i banknoty mają wartość. Odnosi się do zaufania społecznego, ż...

Streszczenie pojęć na egzamin.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

Agrobiznes to zespół działań człowieka od pozyskania surowców pierwotnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ludziom żywności. Polega on zatem na produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji żywności. Z punktu widzenia podmiotowego jest on zbiorem zint...

Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości Czas jaki upływa od chwili, gdy rozpoczynamy ponosić na prod. do chwili ich sprzedaży i uzyskania gotówki z powrotem W pr. roślinnej okres ten jest dość długi, zwykle ok. 1 roku. Zależy od gatunku, odmiany, celu prod. itd. Dochodowość - poziom dochod...

Rozliczenia międzyokresowe - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

R ozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów obejmują : - rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - rozliczenia okresowe kosztów bierne - przychody przyszłych okresów R ozliczenia międzyokresowe czynne kosztów polegają na wyłączeniu z kosztów działalności tych kwot kosztów które dotyczą p...

Przykład charakterystyki firmy mięsnej.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1491

1. Charakterystyka firmy. 1.1. Historia firmy. Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wybudowane w październiku 1975r. Początkowo Zakłady były włączone w strukturę Mazowieckiego Kombinatu Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, a...

Praca na prognozowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Praca na prognozowanie Strona 1 logo uczelni uniwerek pod spodem kierunek epr III studia zaoczne dalej tytul i kto wykonal prowadzacy wyklady i cwiczenia pod spodem zeszow rok Znalesc dane do projektu najlepiej ekonomicznio rolnicze z rocznikow statystycznych biuletyny statystyczne Internet itp. W...

Opis gospodarstwa.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757

OPIS GOSPODARSTWA Gospodarstwo rolne o powierzchni 5,00 ha . położone jest w województwie podkarpackim , w powiecie przemyskim , gminie Bircza . gospodarstwo znajduje się w czwartym okręgu podatkowym i położone jest na glebach sła...

Plony i podział - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Im większy plon, tym większa dochodowość. Wielkość powierzchni uprawy okopowych w gospodarstwach, zależy głównie od : - zasobów pracy w gospod. - zasobów obornika - odległości rynków zbytu Jeżeli chodzi o buraki pastewne zależy od produkcji zwierzęcej. Ziemniaki od skali chowu trzody chlewnej...