Tryb zakładania spółdzielni

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Tryb zakładania spółdzielni - strona 1  Tryb zakładania spółdzielni - strona 2  Tryb zakładania spółdzielni - strona 3

Fragment notatki:

Tryb zakładania spółdzielni   Krok I     Decyzja o zało eniu spółdzielni   Krok II     Napisanie statutu.   Krok III     Zwołanie Walnego Zgromadzenia (zało ycielskiego) członków spółdzielni.    Osoby zamierzające zało yć spółdzielnię organizują zebranie zało ycielskie na którym:    -sporządzają listę obecności zebrania zało ycielskiego,   -podejmują uchwałę o wyborze komisji skrutacyjnej,   -podejmują uchwałę o powołaniu Spółdzielni,   -uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez zło enie pod nim swoich podpisów i podejmują uchwałę o jego przyjęciu,   -dokonują wyboru organów spółdzielni,   -podejmują uchwałę o powołaniu zarządu,   -sporządzają listę członków zało ycieli spółdzielni,   -sporządzają protokół z zebrania zało ycielskiego.     Krok IV     Zło enie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni.  Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna swoją działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania. Je eli spółdzielnia chce zacząć działalność w późniejszym  terminie ni  moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale.     Krok V   Kontakt z urzędami.  Rejestracja działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym (numer NIP),   w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika zgłoszenie spółdzielni w ZUS jako płatnika składek,   wystąpienie o nadanie REGON.   Jednocześnie...   otwieramy rachunek bankowy (o rachunku informujemy ZUS i Urząd Skarbowy, a tak e PUP, je eli spółdzielnia stara się o dotację);   zakupujemy pieczęcie firmowe z nazwą spółdzielni, adresem oraz numerem NIP i REGON.       PRZYKŁADOWY ZESTAW DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁDZIENI SOCJALNEJ:Lista członków zało ycieli Spółdzielni  Lista obecności ze spotkania zało ycielskiego  Protokół z zebrania zało ycielskiego Spółdzielni  Statut Spółdzielni Socjalnej - PRZYKŁADOWY WZÓR  Uchwała o powołaniu Spółdzielni  Uchwała o powołaniu Zarządu Spółdzielni  Uchwała o wyborze Komisji Skrutacyjnej  Uchwała o przyjęciu Statutu Spółdzielni   Wniosek o rejestrację Spółdzielni w rejestrze przedsiębiorstw  Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w rejestrze podmiotów (KRS-WK)  Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw (KRS-WM)        ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz