Przykład charakterystyki firmy mięsnej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykład charakterystyki firmy mięsnej. - strona 1 Przykład charakterystyki firmy mięsnej. - strona 2 Przykład charakterystyki firmy mięsnej. - strona 3

Fragment notatki:

1. Charakterystyka firmy. 1.1. Historia firmy. Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wybudowane w październiku 1975r. Początkowo Zakłady były włączone w strukturę Mazowieckiego Kombinatu Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, a od 1978 r. weszły w skład Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego (OPPMs) w Łukowie. Na podstawie zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1989 r. nr 75 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 10 maja 1989 r. nr 87, Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wydzielone ze struktury OPPMs w Łukowie. Na bazie majątku OPPMs w Łukowie utworzone zostało Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. Dnia 20 maja 1992 r. Minister Przekształceń Własnościowych działając na wniosek Dyrektora i Rady Pracowniczej PPMs w Sokołowie Podlaskim dokonał aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną pod firmą „Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego” S.A. Cały kapitał akcyjny spółki został objęty przez Skarb Państwa.
W dniu 10 marca 1993 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o zmianie dotychczasowego Statutu Spółki. Zmianie uległ m.in. zapis Statutu odnoszący się do firmy Spółki. Od dnia 16 marca 1993 r. tj. od dnia wpisania powyższych zmian do rejestru handlowego, Spółka działa pod firmą „Sokołowskie Zakłady Mięsne” S.A.
Na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 maja 1993 r. nr RF-411-5-53-901/93 Spółka uzyskała zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu 1.750.000 akcji Spółki. W okresie od 7 do 21 czerwca 1993 r. 1.050.000 akcji Spółki, stanowiących 60% kapitału akcyjnego zostało zaoferowanych do sprzedaży w ramach oferty publicznej. Od dnia 10 sierpnia 1993 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Naszym największym klientem jest obecnie firma "SOKOŁÓW" S.A. Firma Sokołów S.A. powstała w wyniku fuzji czterech przedsiębiorstw:
Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A., Farm Food S.A., Mięstar S.A., Jarosław S.A. Połączenie czterech dużych firm stało się najbardziej spektakularnym wydarzeniem w dotychczasowej historii branży przetwórstwa mięsnego oraz jednym z ważniejszych wydarzeń na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2000 roku. Proces ten możliwy był do zrealizowania dzięki Federacji Farmerów Szwedzkich, która została inwestorem branżowym i jednym z największych akcjonariuszy Sokołów S.A., Farm Food S.A., Jarosław S.A. oraz Mięstar S.A.
Spółki biorące udział w fuzji już od dłuższego czasu prowadziły szeroko zakrojone działania konsolidacyjne, skupiając wokół siebie szereg przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. I tak, Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. przejęły Zakłady Mięsne w Kole, tworząc jedno z największych w kraju przedsiębiorstw w branży. Równolegle, Farm Food S.A. przejął kontrolne pakiety akcji Zakładów Mięsnych Jarosław S.A. i Mięstar S.A.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz