Plony i podział - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plony i podział - wykład. - strona 1 Plony i podział - wykład. - strona 2 Plony i podział - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Im większy plon, tym większa dochodowość.
Wielkość powierzchni uprawy okopowych w gospodarstwach, zależy głównie od :
- zasobów pracy w gospod.
- zasobów obornika
- odległości rynków zbytu
Jeżeli chodzi o buraki pastewne zależy od produkcji zwierzęcej.
Ziemniaki od skali chowu trzody chlewnej, gleby, ceny, opłacalności
Rośliny paszowe- gospodarka paszowa- obejmuje całokształt zabiegów związanych z produkcją i pozyskiwaniem pasz, ich konserwacją i przygotowaniem do skarmienia.
Zapewnienie niezbędnej ilości pasz dobrej jakości i możliwie takich wpływa na ekonomikę chowu zwierząt - na ekonomikę całego gospod.
Pasze dzielimy na :
- z plonu głównego
- z poplonu
- pasze własne
- pasze z zakupu
-wyprod. Na TUZ
- pasze na G.O
-trawy
- rośliny motylkowe
- okopowe
-krzyżowe
-r. towarowe
-r. paszowe
- bezwzględne (absolutne)
- p. względne (relatywne)
Prod. roślinne:
- pierwotne - naturalne (z łąk i pastwisk nie konkurują o ziemie i środki prod.)
- wtórne (liście buraczane) ich prod. konkuruje z prod. artykułów towarowych (ziemia, siła robocza), uprawy pastewne polowe (buraki, lucerna, koniczyna, marchew pastewna, kapusta pastewna)
Uprawa roślin paszowych w plonie głównym.
Pasze względne - produkty roślinne które mogę być wykorzystane jako pasze i produkt towarowy (np. ziemniaki, nasiona strączkowe, ziarno zbóż). Podstawą żywienia zwierząt w gospod. powinny być pasze własne (tańsze)
Racjonalna organizacją gospod. paszowej najpierw pasze bezwzględne (naturalne - pierwotne)
Prod. pasz na G.O w plonie głównym - tylko wtedy po zabezpieczeniu pasz, dla minimalnej obsady zwierząt (utrzymanie tylu zwierząt, aby ziemia miała odpowiednią ilość obornika), gdy dochód z tej powierzchni po przetworzeniu pasz na produkty zwierzęce jest większy od dochodu ze sprzedaży roślin towarowych z tej powierzchni. Sprawdzianem tego jest bilans paszowy. Dwukrotne zestawienie z jednej strony zapotrzebowania na paszę dla zwierząt utrzymywanych w gospod, z drugiej zasobów pasz, jakimi gospod, dysponuje. Powinien być w miarę zrównoważony (zasoby pasz powinny przewyższać zapotrzebowanie) Niektórzy nawet uważają, że powinno to być 25%.
Powierzchnia paszowa zależy od liczebności inwentarza i od jego struktury, a także zależy od udziały TUZ w UR jako podstawowego źródła pasz (absolutnych - pierwotnych )
Baza paszowa:


(…)

…, dlatego organizację produkcji pasz - tak ukształtować strukturę pasz, aby maksymalizować produkcję białka i jednostek pokarmowych. Najwięcej białka z jednostki powierzchni dają rośliny motylkowe (lucerna, łubin - na gleby lżejsze)
Najwięcej jednostek pokarmowych - kukurydza na zielonki i kiszonki i buraki cukrowe, pastewne, półcukrowe, ziemniaki.
Zwrócić uwagą na ogromne rezerwy paszowe jakie tkwią w łąkach…
…. kiszonki lub siano -kiszonki.
Straty skł. pokarmowych :
- suszenie naturalne na pokosach przy niesprzyjającej pogodzie nawet 50%
- suszenie natur. Przy pogodzie sprzyjającej do 35%
- dosuszanie zimnym powietrzem 19%
- suszenie w suszarniach mech. 9%
- kiszenie w dole 39%
- kiszenie w wysokim zbiorniku 10%
- kiszenie w zbiorniku przejazdowym 20%
Dosuszanie zimnym powietrzem konkuruje z kiszeniem
Zasady…
… motylkowe
W Polsce jest większ6y deficyt energii niż białka. Areał upraw pastewnych, na ogół małym stopniu zależy od warunków glebowych. Możemy wyodrębnić powierzchnię paszową główną i dodatkową (pozagospodarczą). Na powierzchni paszowej głównej -plon główny jest przeznaczony na paszę. - naturalna (TUZ)
- specjalna - rośliny pastewne na GO w plonie głównym (z przeznaczeniem na zielonke, kiszonkę, siano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz