O firmie, kopalniach, założenia - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
O firmie, kopalniach, założenia - wykład. - strona 1 O firmie, kopalniach, założenia - wykład. - strona 2 O firmie, kopalniach, założenia - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

O firmie Nasza misja: Zapewniamy naszym klientom dostawy wysokowydajnego i czystego ekologicznie nośnika energii oraz usługi na najwyższym poziomie technicznym. Jesteśmy Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie. Zajmujemy się głównie eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, podziemnym magazynowaniem gazu oraz zatłaczaniem odpadów płynnych. Działamy na terenie pięciu województw Polski południowo-wschodniej.     Dostarczamy 45% krajowego wydobycia wysokometanowego gazu ziemnego, który oddajemy do krajowego systemu gazowniczego oraz w niewielkim stopniu do odbiorców lokalnych. Ropę naftową sprzedajemy bezpośrednio do rafinerii. Naszym cennym kapitałem jest doświadczona i wyspecjalizowana kadra inżynieryjno - techniczna wyposażona w nowoczesny sprzęt , prezentujący światowy poziom technologii w górnictwie naftowym. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług jest wdrożony System Zapewnienia Jakości wg PN-ISO 9002 , który traktujemy jako element rozwoju i doskonalenia organizacji oraz dążenia do osiągnięcia celów strategicznych.     Przyszłość naszej firmy wiążemy z zagospodarowaniem nowych struktur gazu ziemnego wysokometanowego oraz podziemnym magazynowaniem gazu, a także z nowymi odkryciami. Historia Zakładu: 1866 r. - Powstają m. in. kopalnie: Witryłów - Hłomcza, Łodyna, Polana, Brzegi, Zagórz, Rajskie, Stara Wieś, Głębokie, Turze Pole, Wielopole, Mokre, Tokarnia, Grabownica. 1928 r. - Odkrycie złoża gazu ziemnego Strachocina. 1924 - 1939 r. - Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja" wierci na terenie Jurowiec, Strachociny. W latach trzydziestych ropę naftową i gaz ziemny eksploatują m.in. kopalnie Grabownica, Strachocina, Turze Pole, Stara Wieś, Humniska, Wańkowa, Ropienka, Polana, Wielopole. wrzesień 1939 r. - "Beskiden Erdöl Gewiiungs - Geselschaft", przemianowane na "Karpaten Oil" rozwierca złoża Wielopole, Mokre, Grabownicę.   Widok ogólny na Kopalnię Grabownica, lata 30-te

(…)

… ziemnego w Polsce. 11.XI.1966 r. - decyzją Ministra Górnictwa utworzenie Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego z siedzibą w Sanoku. 1968 r. - Włączenie do eksploatacji kopalń w rejonie Sędziszowa, Sarzyny i Tarnowa.  
Szyb naftowy na Kopalni Grabownica
Kopalnia Gazu Ziemnego Tuligłowy
 
1.X.1969 r. - Uruchomienie pierwszych kolumnowych urządzeń do osuszania gazu na złożu Przemyśl. Rozpoczęcie…
… Światowego. 1996 r. - Utworzenie spółki akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zakup wyciągu linowego OTIS i wyposażenia do pomiarów wgłębnych z kredytu Banku Światowego.  
Urządzenie do powierzchniowego opróbowania i testowania odwiertów "Geoservice" na Kopalni Grabownica
Rekonstrukcja odwiertu Przemyśl 248 - urzadzenie "CARDWELL"
Szyb naftowy na Kopalni Czarna
 
1995 - 1996 r. - Uruchomienie…
… Ustrzyki i Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku - z siedzibą w Sanoku. Rekordowe wydobycie gazu ziemnego - 5680,2 mln Nm3
1975 r. - Uruchomienie kopalni gazu ziemnego Husów. 1.I.1976 r. - Połączenie Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego Krosno i Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku - utworzenie Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu z siedzibą w Sanoku. 1.IV.1976 r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz