Schemat organizacyjny firmy wydobywczej gaz.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat organizacyjny firmy wydobywczej gaz. - strona 1 Schemat organizacyjny firmy wydobywczej gaz. - strona 2 Schemat organizacyjny firmy wydobywczej gaz. - strona 3

Fragment notatki:

Schemat organizacyjny firmy. Ochrona środowiska. W trosce o środowisko naturalne prowadzą następujące działania proekologiczne oczyszczamy ścieki przemysłowe; oczyszczamy ścieki socjalne; neutralizujemy odpady; oczyszczamy gazy odlotowe; monitorujemy elementy środowiska; prowadzimy proces termicznego przekształcania odpadów metodą pirolizy; zatłaczamy odpady ciekłe do wyeksploatowanego złoża węglowodorów; przygotowujemy proces zatłaczania odpadów ciekłych na następnych trzech wyeksploatowanych złożach.   Prowadzą zatłaczanie odpadów od wyeksploatowanych złóż węglowodorów poprzez odwiert wiertniczy.   Proces zatłaczania odpadów ciekłych odbywa się na podstawie pierwszej w Polsce koncesji wydanej przez Ministra Środowiska. Wykorzystanie szczerpanych poziomów ropo czy gazonośnych do składowania w nich odpadów ciekłych jest sposobem dającym największą pewność pod względem bezpiecznego ich lokowania, gdyż szczelność takich obiektów wynika już z faktu istnienia samego złoża. Wybór odwiertu do zatłaczania poprzedzony został analizą gologiczno-złożową i raportem oddziaływania na środowisko. Wdrażanie w kraju metody likwidacji odpadów ciekłych poprzez zatłaczanie ich do wyeksploatowanych złóż węglowodorów zapewni gminom możliwość pozbywania się przemysłowych odpadów ciekłych oraz przyniesie określone korzyści finansowe z tytułu prowadzenia tego typu działalności.   Prowadzą proces termicznego przekształcania odpadów metodą pirolizy. W konwekcyjnym utylizatorze odpadów możliwa jest utylizacja odpadów zawierających substancje ropopochodne, które zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych. Utylizacja następuje na drodze termicznej, w której wykorzystywany jest proces pirolizy, który polega na wyprażaniu odpadów ciekłych lub stałych bez dostępu powietrza. Produktami pirolizy są palny gaz pirolityczny oraz sucha pozostałość. Jest to technologia pozwalająca na łatwe pozbycie się odpadów zawierających substancje ropopochodne, których składowanie jest uciążliwe i wymaga dużych nakładów finansowych.  

(…)

… potwierdzają kwalifikacje i profesjonalizm kadry pracowniczej ich firmy.
4.1. Wyróżnienia:
Europejski Medal Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club za "Podziemne Magazynowanie Gazu" - marzec 2001; I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej", 1997r. i 1999r.; Srebrny Medal na 48 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels…
….
Gaz ziemny wydobywany ze złóż mioceńskich jest gazem wysokometanowym o doskonałej kaloryczności, zawierającym nawet do 99% metanu, bez szkodliwych domieszek siarki, rtęci czy ołowiu. Złoża jurajskie i dewońskie zawierają siarkowodór. Dlatego gaz, przed skierowaniem do gazociągów przesyłowych poddawany jest procesowi odsiarczania, w wyniku którego uzyskuje się czystą siarkę.
 
Głowica do selektywnej…
… się, że w 2007 roku Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu osiągnie wydobycie rzędu 2,27 mld nm3.
 
Widok na gazociąg zbiorczy Kopalni Gazu Ziemnego Jodłówka
 
Ich nowoczesne obiekty są w pełni zautomatyzowane, wyposażone w nowoczesne technologie i urządzenia sterowane techniką komputerową. Zapewnia to optymalne warunki nadzorowania procesu wydobycia i przygotowania gazu do transportu, a jednocześnie zwiększa…
… opracowywaniem programów i nadzorem nad prowadzeniem prac obróbczych odwiertów ropnych  
5.3. Magazynowanie gazu. Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu jest prekursorem w dziedzinie podziemnego magazynowania gazu ziemnego w Polsce. Prowadzi eksploatację czterech podziemnych magazynów gazu ziemnego o łącznej pojemności czynnej 655 mln nm3.
Są to:
PMG Husów - 400 mln nm3; PMG Strachocina - 100 mln nm3; PMG…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz