Wydobycie gazu ziemnego - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydobycie gazu ziemnego - wykład. - strona 1 Wydobycie gazu ziemnego - wykład. - strona 2 Wydobycie gazu ziemnego - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Wydobycie gazu ziemnego Głównym profilem działalności Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu jest eksploatacja złóż gazu ziemnego. Aktualnie eksploatacja gazu ziemnego prowadzona jest ok. 600 odwiertami, zlokalizowanymi na 55 złożach, na obszarze wschodniej i południowej Polski. Głębokość zalegania złóż waha się w granicach od kilkuset metrów do ok. 3800 m. Gaz ziemny wydobywany ze złóż mioceńskich jest gazem wysokometanowym o doskonałej kaloryczności, zawierającym nawet do 99% metanu, bez szkodliwych domieszek siarki, rtęci czy ołowiu. Złoża jurajskie i dewońskie zawierają siarkowodór. Dlatego gaz, przed skierowaniem do gazociągów przesyłowych poddawany jest procesowi odsiarczania, w wyniku którego uzyskuje się czystą siarkę.   Głowica do selektywnej eksploatacji horyzontów gazonośnych Węzły redukcyjno-pomiarowe Kopalni Gazu Ziemnego Szczepanów   Roczne wydobycie gazu ziemnego w SZGNiG wynosi obecnie ok. 1,8 mld nm 3 . Dodatkowo O/SZGNiG dysponuje kilkunastoma niezagospodarowanymi dotychczas złożami gazu ziemnego, z których część zostanie w niedługim czasie włączona do eksploatacji w wyniku prowadzonych inwestycji. Dzięki tym włączeniom przewiduje się, że w 2007 roku Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu osiągnie wydobycie rzędu 2,27 mld nm 3 .   Widok na gazociąg zbiorczy Kopalni Gazu Ziemnego Jodłówka   Nasze nowoczesne obiekty są w pełni zautomatyzowane, wyposażone w nowoczesne technologie i urządzenia sterowane techniką komputerową. Zapewnia to optymalne warunki nadzorowania procesu wydobycia i przygotowania gazu do transportu, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo i higienę pracy. Stosowane przez nas technologie uwzględniają aktualne ostre wymogi ochrony środowiska naturalnego. Głównym odbiorcą gazu wydobywanego przez SZGNiG jest krajowy system przesyłowy (KDG). Niewielkie ilości gazu sprzedawane są również bezpośrednio odbiorcom przemysłowym i indywidualnym.  

(…)

… ziemnego w Polsce. Prowadzi eksploatację czterech podziemnych magazynów gazu ziemnego o łącznej pojemności czynnej 655 mln nm3 .
Są to:
PMG Husów - 400 mln nm3; PMG Strachocina - 100 mln nm3; PMG Swarzów - 90 mln nm3; PMG Brzeźnica - 65 mln nm3. Praca podziemnych magazynów gazu w latach 1979 - 2002
Sterownia Podziemnego Magazynu Husów  
Ze względu na dobre warunki geologiczno-złożowe…
…. W miesiącach letnich nadwyżki gazu magazynowane są pod ziemią. Całkowita zdolność wydobywcza wszystkich magazynów wynosi ponad 9 mln m3 gazu na dobę.
 
Podziemne Magazyny Gazu spełniają następujące funkcje: Węzły redukcyjno-pomiarowe PMG Husów  
umożliwiają zrównoważenie sezonowych różnic między popytem i podażą na gaz, zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców, pozwalają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz