Pieniądz i jego funkcje, inflacja - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz i jego funkcje, inflacja - wykład. - strona 1 Pieniądz i jego funkcje, inflacja - wykład. - strona 2

Fragment notatki:

Pieniądz i jego funkcje. Pieniądz - materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę . Funkcje pieniądza :
- obrachunkowa (miernik wartości towarów)
- cyrkulacyjna (transakcyjna)
- płatnicza
- tezauryzacyjna
Bank Centralny i jego funkcje. Bank Centralny jest instytucją kształtującą politykę monetarną państwa. Podstawowe funkcje BC: - jest bankiem emisyjnym, czyli tylko BC ma prawo do emisji pieniądza,
- jest bankiem banków, BC posiada instrumenty służące do oddziaływania na banki komercyjne,
- BC jest bankiem Skarbu Państwa.
Przyczyny, skutki i rodzaje bezrobocia. Przyczyny: · wysoki przyrost naturalny;
· wyczerpywanie zasobów naturalnych;
· automatyzacja i komputeryzacja procesów produkcji;
· brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych;
· niedorozwój gospodarczy;
· wadliwa organizacja rynku pracy;
· zły przepływ informacyjny o wolnych miejscach pracy oraz wolnej sile roboczej;
· niskie stawki płacy;
· korzystne zasiłki dla bezrobotnych. Skutki: · niewykorzystanie potencjału siły roboczej;
· niższa produkcja w gospodarce;
· pogorszenie poziomu życia bezrobotnych;
· marginalizacja - odsunięcie od życia społecznego;
· kryzys psychiczny;
· utrwalanie patologii społecznych;
· popadanie w konflikt z prawem13;
· frustracja i niezadowolenie społeczne;
· niechęć wobec rządzących;
· migracja. Rodzaje: · jawne - charakterystyczne dla gospodarki wolnorynkowej;
· ukryte - gdzie zmniejszenie liczby pracowników w przedsiębiorstwie nie wpływa na
zmniejszenie produkcji. Sytuacja charakterystyczna w gospodarce centralnie
planowanej. Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy. Aktywna polityka: stymulowanie globalnego popytu na towary - niskie podatki, niska stopa %, podaż pieniądza, odpowiednie wydatki budżetowe, stworzenie producentom najkorzystniejszych warunków do rozwijania produkcji, roboty publiczne, prace interwencyjne, pożyczki dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy, szkolenia zawodowe - zdobywanie nowych kwalifikacji. Pasywna polityka: podstawową formą są zasiłki dla bezrobotnych. Przyczyny, skutki i rodzaje inflacji. Inflacja to proces wzrostu poziomu cen wynikający z nadmiernego przyrostu ilości pieniądza obiegowego w gospodarce. Przyczyny: - inflacja ciągniona przez popyt; - inflacja pchana przez koszty; - nadmierna podaż pieniądza. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz