Trasakcje hedgingowe - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trasakcje hedgingowe - wykład. - strona 1 Trasakcje hedgingowe - wykład. - strona 2 Trasakcje hedgingowe - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Hedging (hedge) - transakcja hedgingowa Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład:
ceny dobra,
kursu waluty,
stopy procentowej.
Z reguły transakcje hedgingowe polegają na kupnie odpowiednich instrumentów finansowych. Jest to technika bardzo popularna ze względu na jej prostotę i taniość w porównaniu z innymi rozwiązaniami. De facto jednak, każda transakcja minimalizująca ekspozycję przedsiębiorstwa na ryzyko zmiany ceny, jest transakcją hedgingową. Przykłady hedgingu Hedging naturalny Hedging naturalny polega na takim zestawianiu ze sobą aktywów i pasywów, lub wpływów i wypływów finansowych, lub kosztów i przychodów, aby ewentualne zmiany cen miały jak najmniejszy wpływ na wynik osiągany przez przedsiębiorstwo.
W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo rozszerza swoją działalność na rynki funkcjonujące w innej walucie niż jego waluta lokalna, ponosi ryzyko, że zmiana kursu walutowego w przyszłości spowoduje, że sprzedaż produktów w danym kraju stanie się nieopłacalna, ponieważ przychody ze sprzedaży nie zapewnią pokrycia kosztów poniesionych w kraju macierzystym na produkcję dobra. Aby zlikwidować to ryzyko, spółka może otworzyć fabrykę w danym obcym kraju i produkować przy pomocy komponentów nabytych za tą samą walutę, za którą nastąpi sprzedaż. W ten sposób możliwe będzie utrzymanie marży pomimo zmian kursu danej waluty obcej. Powyższy przykład jest przykładem hedgingu ryzyka kursowego związanego z przychodami ze sprzedaży w walucie obcej.
Aby otworzyć fabrykę w kraju, którego waluta jest obca w stosunku do waluty lokalnej danego przedsiębiorstwa, musi ono dokonać znaczącej inwestycji w tym kraju (zbudować fabrykę lub kupić już istniejącą). Inwestycja ta zostanie dokonana w walucie obcej. Jeżeli wartość waluty obcej zacznie się obniżać, z punku widzenia przedsiębiorstwa wartość fabryki również zacznie spadać (gdyby miało ją ono sprzedać i za uzyskane środki kupić walutę swoją uzyskałoby jej znacznie mniej niż początkowo wydało). Powoduje to, że w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa wartość środków trwałych zaczyna się obniżać i spółka ponosi stratę. Aby zniwelować ten efekt spółka może zaciągnąć kredyt na zakup fabryki w walucie kraju, w którym tą fabrykę otwiera. W takiej sytuacji, gdy waluta ta się osłabi, spadnie wartość fabryki wyrażona w walucie lokalnej przedsiębiorstwa, ale spadnie równocześnie wartość zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, co zniweluje stratę z tytułu spadku wartości fabryki. Hedging przy pomocy sprzedaży krótkiej - zabezpieczenie przed spadkiem ceny Załóżmy, że przedsiębiorstwo zakupiło znaczną ilość akcji innego przedsiębiorstwa notowanego na rynku kapitałowym. Dzięki uzyskaniu nad nim kontroli uzyskało dostęp do nowych źródeł dostaw oraz nowych rynków zbytu, co zaowocowało znacznym wzrostem sprzedaży z jednoczesnym obniżeniem kosztów.


(…)

… z jednoczesnym obniżeniem kosztów.
Przedsiębiorstwo to obawia się jednak, że z powodu rozpoczynającej się bessy na rynku kapitałowym cena zakupionych przez nie akcji znacząco spadnie, co spowoduje, że zanotuje ono dużą stratę na transakcji ich zakupu.
Aby zabezpieczyć się przed spadkiem ceny przedsiębiorstwo dokonuje tzw. „krótkiej sprzedaży” akcji, czyli pożycza akcje w ilości równej ilości akcji posiadanych…
….
O tym czy jest kryzys czy go nie ma decydują wskaźniki ekonomiczne czyli wielkości ekonomiczne charakteryzujące gospodarkę np. przynajmniej dwa kwartały spadku PKB.
Przeciwieństwem kryzysu gospodarczego jest wzrost gospodarczy.
Największe kryzysy to: Wielki kryzys, kryzys naftowy oraz obecny Kryzys finansowy 2007-2009. W Polsce: Wielki kryzys w Polsce (1929-1935).
Kryzys finansowy 2007-2009 - ogólnoświatowy kryzys…
… fiskalnej, pieniężnej oraz kursowej. Na tej podstawie utworzono również kryteria konwergencji, umożliwiające państwom przystępującym do Unii Europejskiej na odpowiednie przystosowanie swoich gospodarek. Oprócz kryterów podstawowych na szczególną uwagę zasługuje także dodatkowe kryterium - legislacyjne, wymagające niezależności banku centralnego.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz