Geologia, pojemność podziemnnych gazów - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia, pojemność podziemnnych gazów - wykład. - strona 1 Geologia, pojemność podziemnnych gazów - wykład. - strona 2 Geologia, pojemność podziemnnych gazów - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Geologia 5.4.. O/SZGNiG posiada wyspecjalizowaną kadrę geologów, która gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac. Dzięki jej doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom wykonywane są dla potrzeb zakładu prace związane z dokumentowaniem i udostępnianiem zasobów złóż węglowodorów do eksploatacji. W szczególności prace te dotyczą wykonywania:   Analizowanie danych karotażowych i map strukturalnych
projektów badań geologicznych dla wierceń rozpoznawczych i eksploatacyjnych; projektów rekonstrukcji, pogłębiań, likwidacji oraz zabiegów intensyfikacji; dokumentacji geologicznych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej; wniosków koncesyjnych na rozpoznawanie i eksploatację złóż; węglowodorów oraz na składowanie odpadów w górotworze; projektów zagospodarowania złóż; bieżących analiz geologiczno - złożowych dla rozpoznawanych i będących w eksploatacji złóż; operatów ewidencyjnych zasobów; sprawowania nadzoru geologicznego i inwestorskiego nad realizacją wierceń; opiniowania programów i planów prac poszukiwawczych; pomiarów stężenia metanu w strefach zagrożenia i opracowywanie; dokumentacji z wykonywanych prac; kompleksowej obsługi geodezyjnej w działalności geologicznej. Praca geologa na stacji interpretacyjnej   Ta pełna gama specjalistycznych prac wykonywana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu komputerowego i profesjonalnego pakietu programów interpretacyjnych. Część tych programów została zakupiona w firmach zachodnich. Przede wszystkim należy tu wymienić oprogramowanie służące do kompleksowej interpretacji geologicznej złóż ropy naftowej i gazu ziemnego GeoGraphix Discovery firmy Landmark oraz oprogramowanie WorkBench, mające zastosowanie do analizy złóż będących w eksploatacji. Geolodzy zatrudnieni w ich zakładzie posiadają niezbędne, przewidziane prawem uprawnienia państwowe do wykonywania, projektowania i nadzorowania prac geologicznych. Ze względu na potrzeby Zakładu prace geologiczne wykonywane są w następujących działach:   Typowanie interwałów do perforacji Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych; Dział Geologii Złożowej i Ewidencji Zasobów; Dział Dokumentacji Geologicznej i Koncesji; Dział Nadzoru Geologicznego i Wierceń; Dział Badań i Dokumentacji Geochemicznej; Dział Mierniczy. Opracowanie pomiarów geodezyjnych przy użyciu GPS   Duże doświadczenie zawodowe połączone z dobrym przygotowaniem merytorycznym pozwala ich kadrze geologów podjąć się każdego zadania, zmierzającego do udokumentowania i udostępniania zasobów złóż węglowodorów do eksploatacji.

(…)

… w zakresie gazownictwa i górnictwa.
6.3. Misja i profil.
6.3.1. Misja. Misją Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. jest harmonijne łączenie funkcji gazowniczego przedsiębiorstwa handlowego z funkcją firmy strategicznej, współodpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ponadczasowym wyzwaniem dla nas jest jak najlepsze dostosowanie charakteru działalności organizacji do specyfiki potrzeb…
… projektowanie metod wtórnych i trzecich eksploatacji. 5.5.3. Doradztwo naftowe. Dzięki bogatej wiedzy wielodyscyplinarnej i doświadczeniu udzielą doradztwa w zakresie:
inżynierii złożowej, powierzchniowego i wgłębnego zbrojenia odwiertów, techniki linowej.  
 
6. Analiza zewnętrzna funkcjonowania PGNiG S.A.. 6.1. Informacje podstawowe o PGNiG S.A..
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest narodową…
… Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Od 1996 roku PGNiG S.A. działa jako spółka akcyjna Skarbu Państwa. Zadaniem firmy jest poszukiwanie na terenie kraju złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, wydobywanie tych paliw, a następnie przesyłanie gazu poprzez ogólnokrajową sieć systemową do ponad 6,2 mln odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych. Krajowe wydobycie Spółka uzupełnia importem…
… Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej obejmują w szczególności energetykę, handel międzynarodowy, współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego. http://www.mgpips.gov.pl/
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Prezes URE realizuje zadania z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencyjności w branży energetycznej.
Do zakresu działań Urzędu Regulacji Energetyki…
… energetycznego kraju w zakresie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, - realizacja zadań zapewniających bezpieczną eksploatację sieci gazowych, - równoważenie bilansu paliw gazowych oraz dysponowanie ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej. - wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie, rozdzielanie oraz nieprzerwane dostarczanie paliw gazowych…
… opiniotwórcze: głównie pracownicy, dziennikarze, decydenci i partnerzy biznesowi. 6.5.1. Partnerzy zagraniczni. PGNiG S.A. współpracuje z wieloma europejskimi firmami gazowniczymi takimi jak: OAO Gazprom (Rosja), Ruhrgas AG (Niemcy), VNG AG (Niemcy), DONG (Dania), Statoil (Norwegia) oraz innymi norweskimi producentami gazu, Gaz de France (Francja), British Gas (Anglia), Thüga AG (Niemcy), Gasunie (Holandia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz