Okres zwrotu - strona 2

Pay-back Period - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Pay-back Period. okres zwrotu nakładów oznzcza liczbę lat, liczonych od pierwszego roku realizacji...

Finanse - test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 182
Wyświetleń: 8680

, dyskontowy okres zwrotu, płynność projektu, opłacalność inwestycji...

Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

w kapitale ogółem Metoda okresu zwrotu nakładów: PBP=J/Z Z=D+A+F J- nakład, A- amortyzacja, D- dochód, F...

Projekty inwestycyjne - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

. Oblicz okres zwrotu tego projektu. Wyszczególnienie Rok 0 1 2 3 4 5 Nakłady inwestycyjnie Przepływy...