Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu ROA

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu ROA - strona 1 Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu ROA - strona 2

Fragment notatki:

STOPA ZWROTU STOPA ZWROTU AKTYWÓW OGÓŁEM ROA(return on total assets) oznacza stosunek dochodu netto do aktywów ogółem. Mierzy efektywność aktywów w tworzeniu zysku. Wyrażona jest zależnością:
dochód netto ---------------------------------------------- -- , średni stan aktywów ogółem gdzie:
średni stan aktywów ogółem = (początkowy stan a. + końcowy stan a.) / 2 Im wyższy wskaźnik, tym lepsze wykorzystanie aktywów do osiągania dochodu. ROA należy rozpatrywać jako iloczyn procentowej marży zysku i rotacji aktywów ogółem, gdzie:
procentowa marża zysku to:
dochód netto -------------------------------- , wartość sprzedaży rotacja aktywów ogółem:
wartość sprzedaży ----------------------------------------------------- . średni stan aktywów ogółem O KRES ZWROTU OZ. wyznacza liczbę lat, w ciągi których nastąpi całkowity zwrot zainwestowanej kwoty. Analiza tego parametru ułatwia ocenę ryzyka projektu i jego płynności, a tym samym wybór najbardziej korzystnego spośród wielu. Ocena jest tym lepsza, im krótszy okres zwrotu (świadczy o mniejszym ryzyku, lepszej płynności i wyższej stopie dochodu).
Obliczenie oz. umożliwiają wskaźniki:
okres zwrotu pierwotna inwestycja -------------------------------------- , roczne dochody pieniężne okres zdyskontowanego zwrotu bazujący na zaktualizowanej wartości kolejnych rocznych dochodów pieniężnych do roku, w którym ich suma zrówna się z kwotą inwestycji (ozz. jest dłuższy z uwagi na malejącą wartość pieniądza wraz z upływem czasu).
odwrotność okresu zwrotu
1 --- -------------------------- . okres zwrotu Wskaźnik ten jest szacunkiem wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla inwestycji , w przypadku której okres użytkowania uzyskanego z tych nakładów majątku jest ponad dwukrotnie dłuższy od okresu zwrotu, a roczne wpływy są przez cały czas jednakowe.
WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU IRR to miara zyskowności przedsięwzięcia będąca stopą dyskontową zrównującą zaktualizowaną wartość przyszłych dochodów pieniężnych z wartością kapitału włożonego w przedsięwzięcie. Wyznaczając IRR zakłada się, że wpływy pieniężne są reinwestowane przy oprocentowaniu równym stopie zwrotu.
Sposób obliczenia dla zainteresowanych bardzo dobrą oceną końcową z ćwiczeń!!! ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz