Zarządzanie projektami

note /search

Metodyka UNIDO i Biznes Plan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 7210

Metodyka UNIDO  Metodyka UNIDO - Przedinwestycyjna, inwestycyjna i operacyjna faza cyklu projektu.  Metodyka UNIDO - faza przedinwestycyjna.  • Faza przedinwestycyjna, która wiąże się z planowaniem projektu, obejmuje kilka etapów:  ◦ identyfikację możliwości inwestycyjnych (studium możliwości),  ...

Zarządzanie Projektem i metodyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2303

Zarządzanie Projektem.  Cel:  • Podaje się podstawowe pojęcia i opisuje proces zarządzania projektem.  • W szczególności omawia się organizację prac projektowych, dobór zespołu projektowego,  planowanie oraz kwestię wykonalności projek...

Strategia firmy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1995

TWORZENIE STRATEGII FIRMY Strategia jest sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Strategia jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w otoczeniu i w samej organizacji. Strategia jest zespołem decyzji określających długofalową perspektywę dzia...

Strategia SWATCH AG - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1743

Strategia SWATCH AG Prezentacja marki Swatch. W 1931 roku powstała szwajcarska firma ASUAG (General Corporation of Swiss Horological Industries Ltd.). Była to największa korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą zegarków w Szwajcarii. Składała się z wielu przedsiębiorstw, włącznie ze znany...

Projektowanie w sieciach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Projektowanie w sieciach.  Obszary pracy w sieciach.  • Jeśli chodzi o obszary aktywności człowieka, które są i mogą być efektywnie realizowane w  sieciach,  to można postawić twierdzenie, iż stopień efektywności pracy w sieci rośnie w zależności wzrostu  udziału (znaczenia) informacji w realizow...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 3640

Organizacja, firma a przedsiębiorstwo organizacja w znaczeniu   rzeczowym   - jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części. W tym znaczeniu pojęcie   organizacja   jest synonimem pojęcia   instytucja   (np. Ta   organizacja jest wysoce rentowana.). organizacja w zn aczeniu   czynnościowym   -...

Metodyki zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2618

METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Metodyka zarządzania PRINCE PR oject IN C ontrolled E nvironments (projekty w sterowanych środowiskach) PRINCE2 obejmuje: Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami zaangażowanymi w wykonywanie prac PRINCE2 nie obejmuje: Specjalistyczne techniki związane z wytworz...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3416

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EKONOMICZNYMI I ORGANIZACYJNYMI ZNACZENIE PROJEKTÓW W ZARZĄDZANIU Wzrost złożoności i zmienności otoczenia Zwiększenie elastyczności organizacji Projekty zastępują trwałe jednostki organizacyjne DEFINICJE PROJEKTU Problem przeznaczony do rozwiązania ( J.M. Juran) Mianem pro...

Prince2 -życie projektu a produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3157

Prince Projekt- Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnieniem Biznesowym PRINCE2 -ŻYCIE PROJ EKTU A PRODUKTU Pomysł  Studium  Zlecenie przygotowania projektu  Specyfikacja  Konstruowanie  Wykonanie  Te...

Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2051

Ryzyko w zarządzaniu projektami Ryzyko: Ryzyko w teorii decyzji - 3 rodzaje warunków podejmowania decyzji: Warunki pewności - znamy konsekwencje decyzji Warunki ryzyka - gdy można określić prawdopodobieństwo wystąpienie określonych kon...