Projektowanie w sieciach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie w sieciach - strona 1 Projektowanie w sieciach - strona 2 Projektowanie w sieciach - strona 3

Fragment notatki:


Projektowanie w sieciach.  Obszary pracy w sieciach.  • Jeśli chodzi o obszary aktywności człowieka, które są i mogą być efektywnie realizowane w  sieciach,  to można postawić twierdzenie, iż stopień efektywności pracy w sieci rośnie w zależności wzrostu  udziału (znaczenia) informacji w realizowanych procesach; trudno się wypowiedzieć, jaka jest to  formalna zależność: liniowa, wykładnicza?  • To, co wyróżnia obszary, to przede wszystkim stopień uwarunkowania realizacji danego działania i  czynności od informacji źródłowej oraz założony (zaprojektowany) stopień ich przetworzenia w  ramach wykorzystywanego systemu teleinformatycznego.  • Akwizycja i przetwarzanie danych  ◦ W tej grupie mieścić się będą takie czynności, jak:  ▪ wprowadzenie danych źródłowych (na potrzeby rachunkowości, diagnostyka techniczna,  medyczna, przepisywanie tekstów, itp.),  ▪ przetwarzanie i agregowanie danych (komputerowy skład tekstów, obliczenia wskaźników  technicznych i ekonomicznych, monitoring procesów, itp.).  • Analizy i diagnozy  ◦ W tym zakresie mogą występować następujące działania:  ▪ przeprowadzanie analiz problemowych w określonych obszarach działalności organizacji,  ▪ diagnozowanie procesów zarządzania, systemów i układów techniczno-technologicznych,  biologicznych, itd.  ▪ badania;  • Projektowanie  ◦ Współcześnie pracując w sieci można w praktyce realizować wszystkie rodzaje projektów:  ▪ projekty inwestycyjne,  ▪ projekty organizacyjne  ▪ projekty rozwojowe  ▪ projekty biznesowe  • Prace naukowo-badawcze  ◦ Praca w sieci zapewnia umożliwia realizację pełnych cykli badawczo-rozwojowych,  obejmujących takie działania, jak:  ▪ studia i prognozowanie,  ▪ badania naukowe od podstawowych do stosowanych,  ▪ wdrożenia.  ▪ Praca i zarządzanie w sieciach  • Edukacja  ◦ Praca w sieciach zapewnia realizację szerokie zakresu działań związanych z edukacją, od  wczesnych form nauczania przedszkolnego po uniwersyteckie.  Natura pracy w sieci.  • Wyznaczniki określające pracę w sieci:  ◦ Pierwszym i podstawowym, wyodrębnionym, lecz zarazem nie rozdzielnym, wyznacznikiem  pracy w sieciach jest otwartość organizacji.  • Zrelatywizowanie fizycznego miejsca pracy  • Zerwanie z liniową i zarazem hierarchiczną strukturą procesu zarządzania.  • Czwartym wyznacznikiem pracy w sieci jest nienormowany czas. Dzięki temu, że uczestnicy sieci  dostosowują czas pracy do swojego rytmu biologicznego i psychicznego, a zleceniodawcy do np  stref czasowych w skali globu, możliwe staje się realizowanie zadań wytwórczych, a nawet  edukacyjnych w cyklu 24/24 godziny  • Za piąty wyznacznik pracy w sieci uznaje się konieczność wystąpienia w procesie zarządzania 

(…)


decyzje inwestycyjne są oparte na rezultatach studiów uzgodnionych przez wszystkich partnerów.
Również koszty tych studiów powinny być ponoszone wspólnie.
Raport końcowy i promocja projektu.
Metodyka zarządzania projektem – raport końcowy.
Raport oceniający
• Po ukończeniu studium feasibility strony zainteresowane projektem dokonują jego oceny zgodnie
ze
swoimi własnymi celami, szacunkami ryzyka, kosztów…
… dla całego projektu inwestycyjnego lub pewnych jego
części (np. marketingu eksportowego, transferu know-how w dziedzinie techniki lub zarządzania,
dostaw krytycznych itd.),
◦ określenie potencjalnych źródeł finansowania.
• Właściwa współpraca wszystkich zainteresowanych stron jest niezbędna, aby promocja projektu
zakończyła się sukcesem.
Metodyka zarządzania projektem – źródła finansowania.
Tabelka.
Ocena…
… przez wszystkich partnerów.
Również koszty tych studiów powinny być ponoszone wspólnie.
Raport końcowy i promocja projektu.
Metodyka zarządzania projektem – raport końcowy.
Raport oceniający
• Po ukończeniu studium feasibility strony zainteresowane projektem dokonują jego oceny zgodnie
ze
swoimi własnymi celami, szacunkami ryzyka, kosztów i korzyści.
• Duże instytucje finansowe posiadają sformalizowane procedury takiej…
… organizacyjnej.
Sieć jako fenomen obiektywny.
• Sieć może mieć charakter aktualny – oznacza to, zrealizowana została szansa nawiązania
kontaktów między pewną liczbą ludzi.
• Sieć może mieć charakter potencjalny – czyli, daje ona możliwość nawiązania kontaktów; oznacza
to też, że niemal każdy może sieć utworzyć.
Efektywność pracy sieciowej.
Struktury sieciowe są szczególnie efektywne, gdy przed zleceniodawcą…
… przez specjalistów i różnorodne ich zespoły polega na
analizie przygotowanych przez nich diagnoz i propozycji, eliminacji (selekcji) projektów
nietrafnych lub błędnych oraz opracowanie syntezy. W części problemy te redukują struktury
macierzowe.
◦ W strukturach sieciowych łatwo wprowadzić różnego rodzaju techniki wspomagające, od
prostych programów kontrolujących wykonanie zadań w czasie, po bardziej złożone…
… realizacji zamówienia, co może doprowadzić do utraty potencjalnych klientów, a
więc osłabienia dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa.
• Jak pozyskać wiedzę, o której istnieniu nie wiemy?
◦ Logika pracy sieciowej w oparciu o telepracę zwiększa możliwość uchwycenia wiedzy, której
zleceniodawca działania nie posiada.
• Jak skojarzyć wiedzę wielu ekspertów?
◦ W praktyce kojarzenie wiedzy wnoszonej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz