Strategia firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia firmy - strona 1 Strategia firmy - strona 2 Strategia firmy - strona 3

Fragment notatki:


TWORZENIE STRATEGII FIRMY Strategia jest sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Strategia jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w otoczeniu i w samej organizacji. Strategia jest zespołem decyzji określających długofalową perspektywę działalności przedsiębiorstwa i jego przewidywane relacje z organizmami zewnętrznymi. Pojęcie strategii zostało adoptowane przez teorie zarządzania z dziedziny wojskowej, a rozwój tej koncepcji był efektem dwóch czynników: rozwoju zdolności kierowania przedsiębiorstwem, które umożliwiło: - większą zdolność przewidywania zmian w otoczeniu - możliwość wykorzystania pojawiających się okazji do ekspansji - pogłębioną analizę możliwych zagrożeń, wynikających ze zmienności otoczenia konkurencyjnego 2. nowej technologii, która ciągle stwarza okazję do ekspansji i obniżenia kosztów Należy stwierdzić, że nowoczesna technika zarządzania wydatnie usprawnia proces podejmowania decyzji, zwiększając zdolność kierownictwa do działania w zmiennym i niepewnym środowisku. Strategia jest zatem ogólnym planem, który ukazuje w jakim kierunku organizacja powinna się rozwijać, do jakich celów dążyć i w jaki sposób skutecznie rywalizować z innymi. Tworzenie i realizacja takiej strategii jest istotą zarządzania strategicznego, a zarządzanie jest procesem wyborów w ramach istniejących ograniczeń. Organizacje są ograniczane w swoich zachowaniach przez otoczenie, ale kierownicy mają zawsze dużą swobodę decyzyjną. Mogą np. zrezygnować z niektórych linii produktów, a uruchomić nowe; wejść na nowe rynki; zmienić strategiczne zasady funkcjonowania organizacji. Proces tworzenia strategii obejmuje t rzy etapy: - formułowanie strategii - wdrażanie, wprowadzenie - ocena i kontrola rezultatów

(…)

… wymaga wszechstronnych analiz, błyskotliwych pomysłów, jak również intuicji. Strategie mogą powstawać tak w zespołach ekspertów wyposażonych w naukowe metody planowania, jak i w głowach charyzmatycznych przywódców, powodowanych wizjonerskimi ideami.
BIBLIOGRAFIA:
K. Obłój - „Strategia organizacji”; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 rok.
H. Bieniok - „Metody sprawnego zarządzania”; Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997 rok.
Strategor - „ Zarządzanie firmą”; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 rok.
W. Kieżun - „Sprawne zarządzanie organizacją” ; SGH Warszawa , 1997 rok.
J. Szczupaczyński - „Anatomia zarządzania organizacją”; Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998 rok.
Cyt. „Strategia organizacji” - Krzysztof Obłój; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne - Warszawa 1999 rok, str.232
Cyt. „Strategia organizacji” - Krzysztof Obłój; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne - Warszawa 1999 rok, str.235

… postawili tezę, że współczesna konkurencja zmieniła myślenie strategiczne . Dotychczasowe ruch cenowe i jakościowe nie są już skuteczne, bo : - firmy nie mogą podnosić cen nawet przy wzroście swych kosztów, lecz muszą spełniać oczekiwania odbiorców, że ceny będą spadać
- firmy nie mogą uznać, że świetna obsługa jest czymś wyjątkowym, bo klienci przyzwyczajają się szybko do dobrego i oczekują, że taka dobra…
wizji firmy na użytek strategii. „Misja firmy wtedy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia trzy wymogi:
- wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości
- wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników
- proces jej realizacji jest wiarygodny”.
Wreszcie cele są jakby krokami na drodze do realizacji strategii. Są one wyzwaniem, wysoką poprzeczką, jak i sposobem na pomiar realizacji…
… sprzedaży i zdolność do powiększania zysków. Sytuacja produktów jest oceniana pod kątem potrzeb inwestycyjnych, perspektyw na przyszłość oraz konkurencji; dla każdego produkty można stworzyć inną koncepcję działania i rozwoju. Najbardziej znaną metodą analizy porfelowej jest macierz BCG ( przyjmująca nazwę od Bostońskiej Grupy Konsultingowej, która ją opracowała ). Metoda opiera się na założeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz