Metodyki zarządzanie projektami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyki zarządzanie projektami - strona 1 Metodyki zarządzanie projektami - strona 2 Metodyki zarządzanie projektami - strona 3

Fragment notatki:


METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Metodyka zarządzania PRINCE PR oject IN C ontrolled E nvironments (projekty w sterowanych środowiskach) PRINCE2 obejmuje: Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami zaangażowanymi w wykonywanie prac PRINCE2 nie obejmuje: Specjalistyczne techniki związane z wytworzeniem produktu HISTORIA PRINCE2 Opracowany na podstawie PROMPT II 1979 rok -zaadaptowanie PROMPT II przez CCTA 1983 rok -wzbogacenie PROMPT II o kwestie jakości 1989 rok -wykorzystanie PRINCE do rządowych projektów informacyjnych 1996 rok -PRINCE2 wytyczne do zarządzania wszystkimi rodzajami projektów Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA, Jana Pawła II 61B, 01-131 Warszawa, www.crm.com.pl TERMINOLOGIA Uzasadnienie biznesowe, klient, produkt, program, dostawca, użytkownik DEFINICJA PROJEKTU Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnieniem Biznesowym PRINCE2 -ŻYCIE PROJEKTU A PRODUKTU Pomysł  Studium  Zlecenie przygotowania projektu  Specyfikacja  Konstruowanie  Wykonanie  Testowanie  Przekazanie  Ocena wartości  Eksploatacja  Złomowanie Procesy PRZYGOTOWANIE PROJEKTU  Organizacja zespołu zarządzania projektem  Założenia projektu  Formuła realizacji projektu  Oczekiwania jakościowe klienta  Zarys uzasadnienia biznesowego  Rejestr ryzyka  Plan etapu inicjowania  Odpowiednie władze  Wystarczające informacje  Wyznaczone osoby do etapu inicjowania  Zaplanowane prace dla etapu inicjowania  Organizacja wie, że będzie projekt i co się z nim wiążę INICJOWANIE PROJEKTU  Określenie jakości produktów  Zaplanowanie projektu i określenie jego kosztów  Przegląd Uzasadnienia Biznesowego  Określenie ryzyk  Zaangażowanie Komitetu Sterującego  Stworzenie planu bazowego  Dokument Inicjujący Projekt (DIP)  Co? Dlaczego? Kto? Kiedy? Jak?  Rejestr Jakości  Rejestr Zagadnień  Rejestr Doświadczeń  Plan następnego etapu

(…)

… i zasobów
Wdrażanie zaakceptowanych zmian
Zapewnienie jakości
Pozyskanie zespołu projektowego i jego rozwój
Dystrybucja informacji
Kontakt z potencjalnymi podwykonawcami
GRUPA MONITORINGU I CONTROLLINGU
Obserwacja i mierzenie
Dostosowanie planu
Dostarczanie informacji zwrotnej w wieloetapowych projektach
Zarządzanie zmianą
Raportowanie
Prognozowanie
Kontrola jakości
Weryfikacja i kontrola zakresu…
…, brenchmarking, optymalizacja parametrów
Uwzględnia: politykę jakości, cele i wymagania jakościowe
Prewencja zamiast inspekcji
Zaangażowanie kierownictwa
Ciągłe doskonalenie (Kaizen)
„zero effects”
„gold plating”
Straty jakościowe
Planowanie jakości: plan zarządzania jakością, system jakości projektu, metryka jakości, listy sprawdzające
Zapewnienie jakości: audyty jakościowe
Kontrola jakości
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ -KONTROLA
Fizyczna weryfikacja produktów
Wymaga wiedzy z zakresu statystyki
Prewencja i inspekcja
Technika rybiej ości (Ishikawa)
Diagram Pareto
Wykres kontroli
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ -WYKRES KONTROLI
Górna granica ingerencji
Górna granica ostrzeżenia
Średnia
Dolna granica ostrzeżenia
Dolna granica ingerencji
6.ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Organizacja i zarządzanie zespołem projektowym
Procesy…

Archiwizacja
Plan przeglądu poprojektowego
Pismo o zamknięciu projektu
PLANOWANIE
Proces powtarzalny, element innych procesów
Lista kontrolna produktów
Uaktualniony rejestr ryzyka
KOMPONENTY
Uzasadnienie biznesowe
Organizacja
Plany
Elementy sterowania
Zarządzanie ryzykiem
Jakość w środowisku projektu
Zarządzanie konfiguracją
Sterowanie zmianami
UZASADNIENIE BIZNESOWE
Przyczyna uruchomienia projektu…

 Wyciąganie wniosków na przyszłość
Monitorowanie i kontrola prac w projekcie
Zbieranie informacji o postępach w projekcie
Realizowany przez cały czas trwania projektu
Porównywanie wykonania z planem
Śledzenie ryzyka
Prognozy dotyczące kosztów i harmonogramu
Monitoring wdrażania zaakceptowanych zmian
Tworzenie raportów statutowych
Zintegrowane zarządzanie zmianą
Realizowane przez cały projekt
Identyfikacja…

Kodowanie i rozkodowywanie wiadomości
Rodzaje komunikacji
Aktywne słuchanie
Efektywne słuchanie
Obserwuj
Myśl zanim powiesz
Zadawaj pytania
Powtarzaj
Przekazuj informację zwrotną
Blokady komunikacyjne
Pyskacz i maruda
Odległość
Nieprawidłowe odkodowanie
Głuchy telefon
Liczba kanałów komunikacyjnych dla N osób:
ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ -PLANOWANIE
-Definiowanie typu i formatu informacji
-Analiza wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz