Zarządzanie projektami - pytania (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - pytania (sem IV) - strona 1 Zarządzanie projektami - pytania (sem IV) - strona 2 Zarządzanie projektami - pytania (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

Hoffman, Zarządzanie projektami, pytania na egz, (sem IV) 1. Zarzadzanie projektami- definicja 2. IPMA i PMI i SPMP 5. Karta projektu - jakie spełnia zadania 6. Ryzyko w projekcie- taktyki postępowania 7. WBS=SPP 8. numeryczne, alfanumeryczne, alfabetyczne numerowanie 9. Koszty w ujęciu miesiecznym i skumulowanym -wykres 10. Jakie są rodzaje kosztów w projekcie
4
Pytanie 1
Zarządzanie projektem - zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie,harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Najprościej można powiedzieć, że zarządzanie projektem to dziedzina zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu.
Można też powiedzieć, iż jedną ze składowych zarządzania projektem jest praktyczna wiedza o eliminowaniu ryzyka porażki na poziomie całego cyklu życia projektu. Ryzyko w projekcie bierze się głównie z niemożliwości wyeliminowania niepewności związanej z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie projektu wynikającej z dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, zmiennej wydajności zespołów projektowych, błędnego planowania oraz czynników otoczenia zewnętrznego.
Z innego punktu widzenia, zarządzanie projektem można zdefiniować jako naukę o definiowaniu i osiąganiu celów przy jednoczesnej maksymalnie możliwej optymalizacji użycia zasobów (np. czasu, pieniędzy, ludzi, itd.).
Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu.
Projekt - niepowtarzalne, złożone przedsięwzięcie zawarte w
skończonym przedziale czasu - z wyróżnionym początkiem i końcem
- realizowane zespołowo (wielopodmiotowo), w sposób względnie
niezależny od powtarzalnej działalności przedsiębiorstwa, za
pomocą specjalnych metod oraz technik
Dwa podejścia:
1. Projekt = Program - programy rozumiane są jako projekty
realizowane w dziedzinach niekomercyjnych
2. Program zawiera projekt - ponieważ programy są bardziej złozone,
drogie i obarczone większym ryzykiem niż projekty, wiążą się ze
zmianami w działalności przedsiębiorstwa, trudne dla zaplanowania
i zdefiniowania, angażują większą liczbę zmieniającego się
personelu, często kończą się niepowodzeniem, stwarzają większe
problemy utrzymania motywacji.


(…)

… strukturę powołując 6 oddziałów w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.
Misją PMI Poland Chapter jest
Promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich we współpracy z PMI®.
Pytanie 2
International Project Management Association (IPMA) jest światową organizacją non-profit, wspierającą rozwój dyscypliny project management. IPMA…
… podpisało umowę z IPMA dotyczące walidacji programów kwalifikacji i kompetencji oraz prowadzi wielopoziomowy program certyfikacji w zarządzaniu projektami. Od 2002 r. przeprowadza certyfikację. wydając globalnie uznawane certyfikaty IPMA.
IPMA aktywnie promuje na całym świecie zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz