wspomaganie zarządzania projektami w firmie IBM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wspomaganie zarządzania projektami w firmie IBM - strona 1

Fragment notatki:

Ma 18 stron. Znajdziemy w niej takie zagadnienia jak: metodyka zarządzania projektami, podstawowe fazy PMM, identyfikacja projektu, inicjacja projektu, podstawowe procesy w zarządzaniu projektami, zarządzanie planem projektu, zarządzanie kontraktem, zarządzanie wyjątkami, zapewnienie jakości, zarządzanie ludźmi i organizacją projektu, katalog ścieżek i metod projektowych, przeglądarka.

NARZĘDZIA DO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMIE IBM
1. Wprowadzenie
Wraz z rozwojem gospodarczym na świecie i wzrastającą liczbą prowadzonych przedsięwzięć, coraz bardziej złożonych, pojawiła się potrzeba usystematyzowania wiedzy dotyczącej zarządzania projektami (Project Management). Głównymi celami stawianymi przed metodyką zarządzania projektami było: ograniczenie ryzyka projektowego, ukierunkowanie projektu na zapewnienie oczekiwanych rezultatów, uzyskanie przez inwestora pełnej kontroli nad przebiegiem projektu.
Opierając się na danych empirycznych pochodzących z aktualnie prowadzonych oraz już zakończonych przedsięwzięć, rozpoczęto pracę nad zdefiniowaniem metodyk. Opracowane metodyki podlegają ciągłym modyfikacjom wraz ze zmianami ekonomiczno-politycznymi oraz nabywaniem nowych doświadczeń przez zespoły projektowe. Szczególnie wyraźne jest to na przykładzie młodego i niezwykle dynamicznie rozwijającego się przemysłu informatycznego, gdzie w krótkim czasie zachodzą kolejne rewolucje technologiczne. Równolegle do prac nad metodykami trwały również poszukiwania najlepszych dróg propagowania zgromadzonej i zagregowanej wiedzy. W ten sposób rozwinęła się kolejna dyscyplina zarządzania tzw. Knowledge Management. Jednym ze strategicznych nośników wiedzy stała się technologia informatyczna. Szczególnie pomocna jest ona na tych etapach prac inwestycyjnych, gdzie w pracach projektowych wykorzystywane są różnorodne aplikacje komputerowe.
W swych pracach nad komputerowymi narzędziami wspomagającymi pracę Kierownika Projektu IBM skoncentrował się przede wszystkim na wsparciu procesów planowania i realizacji projektu. Narzędzia realizujące te zadania wchodzą w skład pakietu WSDDM (Worldwide Solution Design and Delivery Methods). Stanowią uzupełnienie funkcjonalności ogólnie dostępnych, popularnych aplikacji w miejscach, gdzie krytycznymi elementami jest wiedza i doświadczenie ludzi.
2. Metodyka Zarządzania Projektami Podczas swych kilkudziesięciu lat istnienia firma IBM blisko współpracowała z Klientami wypracowując wspólnie zasady zarządzania przedsięwzięciami tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo niepowodzenia prowadzonych wspólnie projektów. Liczba, różnorodność i zasięg prowadzonych przedsięwzięć oraz liczba osób i firm zaangażowanych do ich realizacji wymusiła stworzenie przejrzystego i uniwersalnego modelu procesu zarządzania przedsięwzięciami. Kilka grup ekspertów wewnątrz IBM pracowało równolegle nad stworzeniem metodyki zarządzania projektami dopasowanej do działalności firmy. Z największym uznaniem spotkała się metodyka opracowana w IBM UK - Management the Implementation of the Total Project (MITP). Po uznaniu przez korporację tej metodyki jako wiodącej, wprowadzono do niej kilka modyfikacji i teraz pod nazwą Project Management Methodology (PMM) jest powszechnie stosowana jako standard korporacyjny.

(…)

… po akceptacji warunków kontraktowych, a więc na początku fazy realizacji projektu. Gdy do biura projektu trafia żądanie zmiany, poddane zostaje analizie, której efektem jest decyzja: przyjęcie zmiany, jej odrzucenie lub opóźnienie w implementacji. Efekty przyjęcia zmiany mogą mieć wieloraki wpływ na główne trzy parametry projektu: zakres, koszt i termin ukończenia. Często powodują przesunięcie terminu…
… analizy sytuacji wyjątkowych.
2.1.4. Ukończenie Projektu
Następuje formalne zamknięcie projektu i wszystkich dokumentów kontraktowych oraz zwolnienie zasobów. Przeprowadzone zostaje Spotkanie Zamykające Projekt w celu zebrania wiedzy o projekcie i uaktualnienia parametrów estymacji, udokumentowania wszystkich nowych doświadczeń zdobytych podczas realizacji przedsięwzięcia oraz oceny efektywności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz