Zarządzanie informacjami

note /search

Zarządzanie - 43 pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Opolski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6027

dr hab. Stanisława Sokołowska. Notatka składa się z 43 pytań i odpowiedzi. Poruszają one następujące zagadnienia: struktura macierzowa, typologie zmian, dwuwymiarowe koncepcje stylów zarządzania, style przywództwa, styl klasyczny kierowania, modele interakcji Adlera, cechy organizacji jako syste...

Teorie zarządzania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3591

Jest to referat składający się z 26 stron. Po przeczytaniu go dowiemy się, co uważali kolejno: Fryderyk Winslow Taylor, Harrington Emerson, Henry Laurent Gantt, Henry Ford, Mary Parker Follett, Henri Fayol Le Chatelier. Oprócz tego poznamy poglądy polskich teoretyków, takich jak Karol Ada...

Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4802

Treściwa notatka z wykładów z przedmiotu podstawy zarządzania. Notatki z zarządzania - 14 stron w formacie doc. W treści wykładów można napotkać takie zagadnienia jak: zasady zarządzania wg Fayalla, kapitalizm, konkurencja, klient, Taylor, system taylorowski, klasyczna szkoła zarządzania, współczesn...

Kierowanie - Formalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2184

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie , organizacja i praca menadżera, formalizacja (cecha organizacji), zarządzanie organizacją, funkcje zarządzania, role menadżerów, podział wg mintzberga, umiejętności, ewolucja teorii organizacji i zarządzania, Henry Ford, Machiavelli, sun-cy, ...

ZARZADZANIE- opracowania SUM UEK(pdf)

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 980
Wyświetleń: 7875

Teoretyczne i metodologiczne podstawy zarządzania. Wprowadzenie do nauki zarządzania, geneza naukowego zarządzania. Szkoły i klasycy naukowego zarządzania, organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. Cechy organizacji biurokratycznej. Misja, wizja i cele organizacji. Ewolucja teorii organizacji. ...

Podstawy zarządzania - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 15981

Z wykładów można się dowiedzieć min. co to jest Teoria Organizacji i Zarządzania i kierunek klasyczny w TOiZ, Human Relations, outsourcing, biurokracja, cykl działania zorganizowanego, industrializm, piramida uzdolnień, zasada autorytetu, chronometraż, jakie są zasady tayloryzmu oraz typy lenist...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 5271

Przedmiot jest prowadzony przez dr Bernarda Ziębickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Plik zawiera 15 stron. Informacje zawarte w pliku to: wiedza, rodzaje wiedy w organizacji, cechy organizacji tradycyjnych i uczących się, benchmarking, coaching, mentoring, soul management, japoński...

Podstawy zarządzanie - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 4536

Na końcu znajduje się tabelka z poprawnymi odpowiedziami. TESTY Z ZARZĄDZANIA W skład parametrów struktury org. nie wchodzi wymiar: formalizacji biurokracji centralizacji konfiguracji specjalizacji Rozpiętość kierowania to: rodzaj konfiguracji fonna zasięgu kierowania ogólna ilość podwładnych podp...

Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 8834

Opracowane pytania na kolokwium z dr. Janem Beliczyńskim z przedmiotu Zarządzanie strategiczne. Notatka zawiera 11 stron. Pytania są następujące. Podaj istotę strategii dyferencjacji. Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora ? podaj przykłady w tym zakresie. Co to ...

Biznes plan - sklep z bielizną

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 10395

Dokument zawiera biznesplan z przedmiotu podstawy zarządzania, który prowadzi prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski. Biznesplan dotyczy sklepu z bielizną ?The Fifth Avenue?. Dokument ma 29 stron i zawiera takie części jak: 1. charakterystyka prze...