Podstawy zarządzania - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 15302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykłady - strona 1 Podstawy zarządzania - wykłady - strona 2 Podstawy zarządzania - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Z wykładów można się dowiedzieć min. co to jest Teoria Organizacji i Zarządzania i kierunek klasyczny w TOiZ, Human Relations, outsourcing, biurokracja, cykl działania zorganizowanego, industrializm, piramida uzdolnień, zasada autorytetu, chronometraż, jakie są zasady tayloryzmu oraz typy lenistwa, kim jest człowiek ekonomiczny, jak wygląda struktura liniowa, struktura funkcjonalna i struktura liniowo-funkcjonalna, na czym polega zasada jedności rozkazodawstwa oraz jednolitości kierownictwa, jakie wyróżniamy funkcje zarządzania, jakie są podstawowe założenia modelu człowieka społecznego, kim jest przywódca, co jest gwiazda socjometryczna, jakie są sposoby na zlikwidowanie monotonii w pracy, na czym polega delegowanie uprawnień, jakie znamy sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych i czym jest dominacja, kompromis oraz integracja. Ponadto znajdziesz odpowiedź na pytania: na czym polega Zarządzanie Przez Cele i jakie są jego założenia, co to jest teoria X i Y, co to jest organizacja i jej otocznie oraz jakie rodzaje otoczenia możemy wyróżnić, co to są zasoby informacyjne, na czym polega koncepcja współczesnego człowieka oraz cechy zarządzania wg Petera Druckera, co to jest sytuacja problemowa, problem oraz motywacja, jakie sposoby podchodzenia do problemu wyróżnił Russel Achoff, co to są grupy ograniczeń, jak wygląda procedura rozwiązywania problemów, czym jest i na czym polega zarządzanie strategiczne, jak można przedłużyć rynkowe życie produktu, na czym polega model Portera, jakie trzy kluczowe strategie wyróżnił M. Porter, czym jest model sita i model kapitału.

W notatce znajdują się też informacje kim byli: F.W.Taylor, H Le Châteler, Ch. Babbage, Gantt, Adamiecki, Gilberthowie, M. Weber, E. Mayo, Follett, Russel Achoff oraz M. Porter.

Zarządzanie - oddziaływanie na zasoby ludzkie i rzeczowe wew. i na zew. organizacji.
Zasobem organizacyjnym jest wszystko to czego ludzie pożądają, co jest im potrzebne, a czego nie ma dla każdego. Zasób = pożądanie + brak (deficyt)
Zasobami organizacyjnymi są: $, władza, informacje, wiedza, prestiż, czas, pokoje i fotele, telefony, samochody, miejsca na parkingu, uśmiech i uścisk dłoni szefa.
Zarządzanie jest nieustanną społeczną grą o zasoby, o dostęp do nich lub kontrolowanie tego dostępu. Jest także ciągłym i naprzemiennym generowanie, i redukowaniem niepewności. Manipulowanie niepewnością jest istotą społecznej gry.
Miarą niepewności jest różnica pomiędzy informacjami potrzebnymi do podjęcia decyzji i działania a posiadanymi. W związku z tym współczesny manager powinien umieć radzić sobie z niepewnością tworząc problemy i dostarczając informacji niezbędnych do ich rozwiązania. Zarządzanie jest wędrówką przesz chaos.
„Nie ważne skąd wieje wiatr, lecz jak żagle postawię”
„Gdy nie znasz portu swego przeznaczenia wiatry pomyślne nie będą ci wiały” (Seneka)
Ważna jest kwestia określenia celu. Gdy wiesz dokąd zmierzasz - dostosuj się do impulsów, które do ciebie docierają.
Współczesny człowiek wg Petera Druckera:
Rodzaje:
Mądry + Leniwy powinien być prezesem (ma dobre pomysły)
Mądry + pracowity chce wszystko zrobić sam, nie chce nic przekazać (delegowanie); trzeba go trzymać z daleka. Ludzie tacy mogą być analitykami, a nie decydentami. Nie mogą mieć ludzi pod sobą.
Głupi + Pracowity durne decyzje będą wprowadzanie w życie. Nie ma dla nich miejsca w świecie biznesu.
Głupi + Leniwy może być kierownikiem niższego szczebla (jego durne decyzje nie będą w pełni respektowane)
Cechy współczesnego zarz

(…)

… - mowa ciała, z dystansu mowa zapachu) Wymieniane są nie tylko myśli, ale i emocje (uczucia)
W ramach HR wskazano następujące sposobu przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernej specjalizacji i monotonii pracy:
Przemienność czynności (zadań)
Rotacja czynności (na stanowiskach)
Rozszerzanie pracy - polega na dodawaniu czynności wykonywanych do już wykonywanych
Wzbogacanie pracy - polega na dodawaniu…
…) organizacji. Analiza wiąże się z odpowiedzią na pytanie: „jak jest ?”. Diagnoza z odp. na pytanie: „dlaczego jest tak jak jest ?” w świetle wiedzy tego, kto diagnozę stawia. Projektowanie zaś wiąże się z odp. na pyt.: „co zmienić i jak by przejść od tego co jest do tego co być powinno ?”.
Ad3) Podejmowaniem decyzji optymalnych w zarządzaniu zajmują się metody ilościowe, badania operacyjne. W większości przypadków ludzie nie podejmują jednak decyzji optymalnych, lecz zadowalające, czyli zgodne z zasadą ograniczonej racjonalności wybierają pierwszy wariant, który odpowiada przyjętym kryterium już na poziomie minimalnym. Wyróżniamy racjonalność: 1) metodologiczną, 2) rzeczową. Decyzja i działanie są racjonalne metodologicznie, gdy są zgodne z wiedzą podmiotu, zaś racjonalne rzeczowe, gdy są dostosowane…
…. Decyzja to zobowiązanie się do działań w określonym warunku lub przesądzenie o zobowiązaniu innych.
Aby podjąć decyzję należy (= kolejne kroki w procesie decyzyjnym)
Określić możliwe warianty postępowania - alternatywy (w logice alternatywa to a lub b, w teorii decyzji to każdy wariant)
Określenie możliwych skutków każdej alternatywy.
Przypisywanie poszczególnym skutkom prawdopodobieństwa ich zajścia…
… lepszy” to co konkretne wypiera to co ogólne nawet jeśli to drugie jest ważniejsze. W związku z tym należy cele, zadania i zachowania operacjonalizować - sprowadzać do postaci tak konkretnej, że można jednoznacznie ocenić, że zostanie zrealizowanie czy nie.
Operacjonalizacja dotyczy także celów jakościowych.
Podstawy Zarządzania - wykład 7 99-11-25
1
2
M. Porter - model analizy konkurencji wew. sektora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz