kierowanie - Formalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie - Formalizacja  - strona 1 kierowanie - Formalizacja  - strona 2 kierowanie - Formalizacja  - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie , organizacja i praca menadżera, formalizacja (cecha organizacji), zarządzanie organizacją, funkcje zarządzania, role menadżerów, podział wg mintzberga, umiejętności, ewolucja teorii organizacji i zarządzania, Henry Ford, Machiavelli, sun-cy, frederick taylor, Henry l. Gantt, Frank i lilian Gilbrethowie, Henri Fayol, szkoła naukowej organizacji pracy, szkoła klasycznej organizacji pracy, szkoła behawioralna, szkoła ilościowa, max weber, 14 zasad h. Fayola,, szkoła behawioralna- ( organizacja to ludzie, współczesne kierunki w teorii zarządzania, kierunek systemowy, kierunek sytuacyjny, środowisko organizacji i środowisko naturalne, teoria systemów- organizacje nie są ani samowystarczalne, ani odizolowane od otoczenia, interesariusze, sieci i koalicje, środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna a etyka, etyka, cztery poziomy zagadnień etycznych w działalności gospodarczej, instrumenty etyki, moralność opieki, instytucjonalizacja etyki, globalizacja a zarządzanie, , umiędzynarodowienie firm , pięć motywów postępowania, bariery przedsiębiorczości, biznes plan, reengineering, kultura organizacji, badania Kottera i Hesketta, Peter j. Hayes, prezes the limited, inc h. Wexnera, sześć argumentów Taylora Coxa, jakość, kompleksowe zarządzanie jakością tqm, William Shewhart, teoria Henberga, just in time, racjonalny model podejmowania decyzji, wdrażanie strategii, projektowanie organizacji i struktura organizacji, projektowanie organizacji, podejście środowiskowe, władza i autorytet, zmiana planowa, teoria pola sił.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Zarządzanie , organizacja i praca menadżera. Elementy organizacji ORGANO- narząd
Organizacja to uporządkowany system celowych działań wykorzystujący wszystkie dostępne zasoby aby osiągnąć założone cele.
Formalizacja (cecha organizacji)
a)ludzie (motywacje, przyzwyczajenia, energia, stosunki, zdolności)
b)zasoby materialne i niematerialne (budynki, maszyny, technologie, kapitały, informacje)
c)struktura (formalne lub nieformalne zasoby działania )- podział pracy, władzy, przywilejów.
d)cele i zadania (strategiczne i operacyjne działania na poszczególnych stanowiskach pracy.
Personel Cele
Struktura Zasoby
Otoczenie
Zarządzanie organizacją- polega na wykorzystaniu pracy ludzi do osiągnięcia własnych celów.
Funkcje zarządzania
1.Planowanie- proces ustalenia celów i wyboru określonego działania na rzecz jego osiągnięcia.
2.Organizowanie- to proces podziału pracy na rzecz osiąganych celów (kto co powinien robić).
3.Przewodzenie- proces zapewnienia selekcji kompetentnych pracowników oraz harmonijnego wpływania wyzwalającego energię wśród podwładnych.
4.Kontrolowanie- proces zapewniający skuteczny przebieg egzekwowania pracy, korygowanie pracą.
Kierownikiem- jest osoba usytuowana formalnie na czele komórki organizacyjnej
Rodzaje menadżerów (kierowników)
1 Naczelne kierownictwo 2 Kierownicy średniego szczebla
Kierownicy najniższego szczebla
1)prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu
ustalają misję firmy (co firma ma robić), podejmują decyzje strategiczne tz. długo terminowe, nadzorują menadżerów szczebla średniego.
Kompetencje- znajomość organizacji i umiejętność trafnej analizy otoczenia, nawiązywanie korzystnych stosunków z firmami otaczającymi.
2) kierownicy wydziałów, zakładów podejmowanie decyzji operacyjnych ,wyznaczają plany na najbliższe dni, koordynują pracą najniższego szczebla.
Kompetencje- marketing, produkcja, umiejętność godzenia, kierowanie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz