Zarządzanie informacjami - strona 2

note /search

Alianse strategiczne - istota, cele, przyczyny

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2611

ALIANSE STRATEGICZNE WSTĘP Ulegająca zmianie struktura konkurencji oraz burzliwy rozwój otoczenia wymuszają nową orientację przedsiębiorstw. Wzrastające tendencje globalizacyjne wzmagają konkurencję. Przedsiębiorstwa międzynarodowe są zmuszone do poszukiwania nowych opcji strategicznych. Wśród k...

Analiza SWOT - Otoczenie konkurencyjne

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1855

Dobrze przygotowana notatka nt. analizy SWOT. 11 stron tekstu z przykładową analizą (analiza słabych, silnych stron, zagrożeń i szans miasta). W treści notatki można znaleźć zarówno aspekty teoretyczne analizy SWOT, historię, zastosowania i przykład praktyczny. Przedstawiono schemat analizy SWOT i o...

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw - standardy kosztów bezpośre...

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3437

Ma objętość 21 stron zapisanych w formacie doc. Notatka szczegółowo wyjaśnia zagadnienia: budżetowanie działalności przedsiębiorstw, metody budżetowania, struktura budżetu wiodącego ? rysunek przestawiający przepływ, budżet produkcji - liczne tabelki wzory, budżet materiałów bezpośrednich, budżet ...

Proces zarządzania - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3262

Dokument ma 43 strony, zawiera skany notatek odręcznych, zapisany jest w formacie .pdf i porusza zagadnienia takie jak: główne podejścia badawcze, podejście klasyczne, podejście menadżersko - ekonomiczne, podejście informatyczne, istota podejścia procesowego, pojęcie i zakres zarządzania procesoweg...

Zarzadzanie informacjami - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4375

doc i zawiera 7 stron maszynopisu. W notatce można znaleźć omówienie poniższych tematów: Proces przekształcania danych na informacje, System informacyjny, Wiadomość, Informacja, Dana, wykorzystywanie danych, System informatyczny, Struktura systemu informacyjnego, Funkcje systemu informatycznego, pod...

Zarządzanie Małymi i Srednimi przedsiębiorstwami-Cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2478

Referat na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napisany na przedmiot Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które przeprowadziła dr Joanna Duda. Referat zapisany jest w formacie DOC i zawiera 4 strony. Dokładna tematyka referatu jest następująca: wady i zalety prowadzenia działa...

WYKŁAD- szkoły teorii organizacji, Karol Adamiecki, Henryk Fayol

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5390

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są szkoły teorii organizacji. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Szkoła tradycyjnego zarządzania, Szkoła administracyjn...

WYKŁAD- Szkoła relacji międzyludzkich, Szkoły nowoczesne, Teoria McGre...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3472

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są szkoły zarządzania i teoria motywowania. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Szkoła relacji międzyludzkich, Elton Ma...

Podstawy zarządzania - notatki z wykładów z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5418

Całość zawiera 7 wykładów. poruszane w nich są takie zagadnienia jak: definicje zarządzania, efektywność zarządzania, funkcje zarządzania, organizowanie, efekt asystencji, zasada Pareto, faza preparacji, motywowanie, kontrolowanie, metody usprawniania zarządzania, metoda diagnostyczna, metody i tec...

Zarządzanie - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3346

Prowadzi je mgr Paweł Łukasik. Notatka ma 19 stron i porusza zagadnienia takie jak: burza mózgów, skład i zadania zespołu oceniającego, odmiany burzy mózgów, prekursorzy naukowego zarządzania, nurt satyryczny, charakterystyka zarządzania wedł...