WYKŁAD- Szkoła relacji międzyludzkich, Szkoły nowoczesne, Teoria McGregora

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- Szkoła relacji międzyludzkich, Szkoły nowoczesne, Teoria McGregora - strona 1 WYKŁAD- Szkoła relacji międzyludzkich, Szkoły nowoczesne, Teoria McGregora - strona 2 WYKŁAD- Szkoła relacji międzyludzkich, Szkoły nowoczesne, Teoria McGregora - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są szkoły zarządzania i teoria motywowania. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Szkoła relacji międzyludzkich, Elton Majo, Szkoły nowoczesne, Szkoła psychologiczna, Douglas McGregor, Abraham Maslow, Piramida Maslowa, Teorie McGregora, Teoria X, Teoria Y, podejście sytuacyjne w teorii organizacji, Rozwój nauki administracji na gruncie Polskim, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Kowalewski. Notatka wyjaśnia także następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w nauce administracji, Organizacja, warunki powstania organizacji, znaczenie pojęcia organizacja, Instytucja, części składowe instytucji, Działanie, Cel, klasyfikacje celów.

Szkoła relacji międzyludzkich
Elton Majo - prowadził badania zespołowe nad czynnikami, które powodują wzrost wydajności pracy
Wzięto pod uwagę czynniki techniczne:
- światło
- długość dnia pracy
- przerwy
- kolor ścian
W toku tych badań Majo stwierdził, że duży wpływ na wydajność pracy mają relacje międzyludzkie a więc relacje między przełożonym a jego podwładnymi a także między pracownikami.
Dobra atmosfera w pracy sprzyja wzrostowi wydajności.
Duży wpływ na wydajność pracy mają grupy nieformalne, grupy koleżeńskie.
Wobec pracowników formułowano postulat aby starali się myśleć i działać kategoriami grupy a nie pojedynczego pracownika. Kierownicy powinni interesować się procesami wewnątrz grup nieformalnych i starać się te procesy kształtować.
W wyniku badań okazało się, że często większy wpływ na wydajność mieli liderzy nieformalnych grup niż kierownicy.
Elton Majo jest uznawany za twórcę koncepcji człowieka społecznego. Szkołę relacji międzyludzkich łączymy z koncepcją człowieka społecznego.
Koncepcja człowieka społecznego pozostaje w pewnej opozycji do koncepcji człowieka ekonomicznego Taylora.
Szkoły nowoczesne
Szkoła psychologiczna
Stanowi kontynuację osiągnięć szkoły relacji międzyludzkich.
Najbardziej znani przedstawiciele:
Abraham Maslow
Douglas McGregor
Zwrócili oni szczególną uwagę na rolę potrzeb człowieka oraz możliwości ich zaspokojenia w procesie uzyskiwania wzrostu wydajności pracy.
Potrzeby człowieka zostały przez przedstawicieli tej szkoły sklasyfikowane. Stwierdzono, że układają się one w pewną hierarchię.
Piramida Maslowa
samorealizacja
szacunku (uznania, rozwoju)
przynależności (afiliacji, społeczne)
bezpieczeństwa
fizjologiczne
Potrzeby fizjologiczne:
- jedzenia
- spania
- miejsca schronienia przed zimnem, deszczem etc.
- pozyskania odzieży
Potrzeba bezpieczeństwa:
- życia
- zdrowia
- materialnego (dla mienia, które człowiek posiada)
Potrzeba przynależności:
Człowiek jest istotą społeczną i chce należeć do większej grupy, w której znajdzie wsparcie, życzliwość i akceptację.
Potrzeba szacunku:
Człowiek potrzebuje nie tylko przynależności ale także uznania, szacunku.
Potrzeba samorealizacji.
Potrzeba realizacji własnych możliwości, uzdolnień, potrzeba twórczości.
Maslow stwierdził, że zdecydowana większość ludzi odczuwa potrzeby trzech pierwszych kategorii. Jeśli chodzi o dwie potrzeby wyższego rzędu to posiadają je nie wszyscy, szczególnie potrzeba samorealizacji.


(…)

… kwalifikacje, większe doświadczenie, należy raczej unikać stosowania w praktyce teorii X bo zniechęci się tych ludzi do pracy.
Mamy tu do czynienia z podejściem sytuacyjnym w teorii organizacji. Właściwą teorię (X lub Y) wybieramy w zależności od sytuacji.
Rozwój nauki administracji na gruncie Polskim
Tadeusz Kotarbiński - twórca nauki prakseologii
Jan Zieleniewski - uczeń Kotarbińskiego
Stanisław Kowalewski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz