Zarządzanie Małymi i Srednimi przedsiębiorstwami-Cwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Małymi i Srednimi przedsiębiorstwami-Cwiczenia - strona 1 Zarządzanie Małymi i Srednimi przedsiębiorstwami-Cwiczenia - strona 2 Zarządzanie Małymi i Srednimi przedsiębiorstwami-Cwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Referat na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napisany na przedmiot Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które przeprowadziła dr Joanna Duda. Referat zapisany jest w formacie DOC i zawiera 4 strony. Dokładna tematyka referatu jest następująca: wady i zalety prowadzenia działalności oraz źródła finansowania z uwzględnieniem faz życia
spółka kapitałowa, spółka z o.o, posiada osobowość prawną, opodatkowanie dochodów, zaletą takiego rodzaju spółki, zobowiązania spółki, odpowiedzialność zarządu, postępowanie układowe, zobowiązania spółki, udział w kapitale rzeczowym, aport, kapitał zakładowy, wysokich kosztów uruchomienia spółki, w formie aktu notarialnego, obligacje, leasing, venture capital, business angels, faktoringu.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wady i zalety prowadzenia działalności oraz źródła finansowania z uwzględnieniem faz życia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Jest to druga obok spółki akcyjnej, spółka kapitałowa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób, może być to zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. spółka jawna). Nie może być jedynie założona przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa spółki może być obierana dobrowolnie, musi zawierać jedynie dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub skrót "spółka z o.o." bądź "sp. z o.o.". Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy zarząd składający się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona, co na pewno możemy potraktować jako plus. Czynnikiem, który wyróżnia ją spośród innych spółek jest to, że posiada osobowość prawną. Oznacza to, że występuje jako odrębny od wspólników podmiot, który może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka z o.o. ma zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową czyli zdolność do występowania jako strona w procesie sądowym a także zdolność układową i upadłościową. Ma to znaczenie przy prowadzeniu inwestycji, w których spółka z o.o. dysponująca własnym majątkiem i wyspecjalizowanymi organami, może występować jako równorzędny partner. Spółka może także dzięki temu uzyskiwać koncesje i zezwolenia. Istnieje jednak, również minus posiadania przez Sp. z o .o osobowości prawnej. Jest to podwójne opodatkowanie dochodów - spółka jako osoba prawna rozlicza się CITem płaci podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu a ponadto wspólnicy otrzymują wypłaty obciążone dodatkowo zryczałtowanym podatkiem w wysokości 18% lub 32%.
Zaletą takiego rodzaju spółki jest to, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, sama spółka jednak za swoje zobowiązania odpowiada w sposób nieograniczony swoim własnym majątkiem. Daje to możliwość zaangażowania znacznego kapitału. Wspólnicy obok baraku odpowiedzialności za zobowiązania mogą mieć jednocześnie mieć dość duży wpływ na działalność firmy. Każdy wspólnik ma prawo kontroli, czyli wglądu do ksiąg i dokumentów spółki. Dlatego też, ich pozycja jest lepsza niż wspólników w spółkach cywilnych i jawnych, a także komandytariuszy i akcjonariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo - akcyjnych. To powoduje, że często angażują większe środki w przedsięwzięcia spółki. Należy jednak przy tym pamiętać, iż mimo tego, że spółka odpowiada przed swoimi wierzycielami do wysokości udzia

(…)

…. Dodatkowo od statutu należy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości do 0,5 % wartości kapitału zakładowego (im większy tym relatywnie mniejszy podatek). Spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru handlowego w sądzie a kosztuje to 1000 zł. Wpis ten podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co daje kolejny koszt 500 zł i powinien nastąpić na wniosek złożony najpóźniej pól…
…, jest także to, że może być on w różnej postaci, nie tylko gotówkowej. Mogą to być także udziały, maszyny, przedsiębiorstwa. Taki rodzaj wkładu jest również wymieniony w założeniach spółki. Wadą może być tutaj sformalizowana forma procesu postępowania a także dodatkowe opłaty. Trzeba dokonać zmiany wpisu w KRS co wiąże się z opłatą 400 zł, ogłosić to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym- opłata 250 zł, sporządzić protokół dokumentujący…
… nie jest wymagane zabezpieczenie, ewentualnie podpisanie weksla.
W przypadku leasingu sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż wyróżniamy jego dwa rodzaje - finansowy i operacyjny. Opiszę tylko leasing operacyjny, ponieważ uważam, że jest on bardziej korzystny dla spółki zoo. Leasing ogólnie polega na zakupieniu danego dobra przez leasingodawcę i przekazaniu go leasingobiorcy na określony w umowie leasingowej czas…
… na rynek, a dla tych które są już na rynku od jakiegoś czasu.
Możliwe jest także wykorzystanie faktoringu, dla zminimalizowania ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczone dobra oraz zapewnienia swojej spółce płynności finansowej.
Występują dwa rodzaje faktoringu: faktoring pełny, w którym faktor przejmuje pełne ryzyko związane z odzyskaniem wierzytelności od dłużnika (i nie ma w tym względzie regresu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz