WYKŁAD- szkoły teorii organizacji, Karol Adamiecki, Henryk Fayol

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5236
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- szkoły teorii organizacji, Karol Adamiecki, Henryk Fayol - strona 1 WYKŁAD- szkoły teorii organizacji, Karol Adamiecki, Henryk Fayol - strona 2 WYKŁAD- szkoły teorii organizacji, Karol Adamiecki, Henryk Fayol - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są szkoły teorii organizacji. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Szkoła tradycyjnego zarządzania, Szkoła administracyjna, Szkoła tradycji międzyludzkich, Szkoła naukowego zarządzania, Fryderyk Taylor, Karol Adamiecki, Prawo wzrastającej produkcji, Prawo specjalizacji, Prawo koncentracji pracy, Prawo harmonii pracy, Max Weber, Funkcje kierownicze, Administracja przemyslowa i ogólna. Notatka wyjaśnia także kwestie związane z 14 zasad zarządzania: Zasada podziału pracy. Zasada autorytetu. Zasada dyscypliny. Zasada jedności rozkazodawstwa.
Zasada jednolitości kierownictwa. Zasada podporządkowania interesów prywatnych interesowi ogółu. Zasada sprawiedliwego wynagradzania. Zasada centralizacji. Zasada hierarchizacji. Zasada ładu. Zasada odpowiedzialnego,odpowiedniego traktowania personelu. Zasada stabilizacji personelu. 1Zasada inicjatywy. 1Zasada zgrania personelu.

Zajmujemy się różnymi szkołami teorii organizacji. 3 szkoły tradycyjne:
1.Szkoła tradycajnego zarządzania.
2.Szkoła administracyjna.
3.Szkoła tradycji międzyludzkich.
Ad.1 Szkoła naukowego zarządzania, Fryderyk Taylor i Karol Adamiecki. Adamiecki to inżynier, wysztalcony mający doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczym.Praktyczne doświadczenia przyniósł na grunt teortyczny. Interesowała go organizacja pracy zespołowej. Znany jest przede wszystkim jako twórca teorii harmonii pracy.W ramach tej teorii sformułował kilka zasad. 1.Prawo wzrastającej produkcji.
2.Prawo specjalizacji.
3.Prawo koncentracji oracy.
4.Prawo harmonii pracy.
Ad.1Karol Adamiecki wskazał że istnieje pewna granica nakładów na pracę, przy której koszt jednostkowy jakiegoś wyrobu staje się najmniejszy, najniższy.Po przekroczeniu pułapu koszty produkcji wzrastają.Było to istotne odkrycie.
Ad.2 Podział pracy, specjalizacja czynności jest źródłem zwiększania wydajności pracy. Człowiek jest przykładem specjalizacji.Skomplikowane funkcje są dzielone na proste. Należy integrować czynności, funkcje tożsame czy do siebie podobne. Podawał przykład jest podział w pracy profukcyjnej podział na pracę umysłowa i fizyczna.Efekty jednej i drugiej muszą być zintegrowane.
3.Komórki organizacyjne które w danej instytucji wykonują podobne czynności należy łączyć w jeden dział.
Ad.4 Największą wydajność pracy można osiągnąć jeżeli się sharmonizuje, zsynchonizuje czynności podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne; jezeli się sharmonizuje czasy działania tych komórek organizacyjnych.
Karol Adamiecki po raz pierwszy eksponował wartość czasu w teorii.Pokazywał do jak dużych strat dochodzi jeśli traci się czas.Wydajność pracy zespołu zależy, jest zdeterminowana przez wydajność pracy zespołu pracującego najgorzej, najsłabiej. Zwrócił uwagę na zanaczenie słabych ogniw.Teoria najsłabszego ogniwa.O jakości łańcucha przesądzi najsabsze ogniwo.Praca najsłabszego ogniwa przesądza o wydajności całości.Z tego wnioski dla pracy kierowniczej.Trzeba wzmacniać najsłabsze ogniwa. Trzeba dążyć aby współdziałające podmioty miały zsynchronizowane czynności.
Tą teorię przedstawił jako inżynier, naukowiec, w czasach zaborów. Po odzyskaniu niepodległości powrócił do Polski 1918 i rozpoczął pracę na UW.Stworzył Katedrę Naukowej Organizacji Pracy.Prowadził cieszące się popularnością wykłady z tego.Do pewnych ustalaeń doszedł wcześniej niz Taylor.Założył towarzy

(…)

… Administrayjnych.Przeksztalcono to NSA.Mamy Krajową Szkołę Administracji Publicznej. 14 zasad zarządzania:
Wskazywał że zasady nie stanowią zamkniętego katalogu.Są katalogiem otwartym,mogą być uzupełnione o inne zasady.Uważał, że zasady te nie mają charakteru sztywnych reguł.Zasady trzeba pojmować i stosować elastycznie ze względu na to że różne są warunki działania i ludzie różnią się między sobą.
1.Zasasa podziału pracy.
2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz