Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4781
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja - strona 1 Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja - strona 2 Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja - strona 3

Fragment notatki:

Treściwa notatka z wykładów z przedmiotu podstawy zarządzania. Notatki z zarządzania - 14 stron w formacie doc. W treści wykładów można napotkać takie zagadnienia jak: zasady zarządzania wg Fayalla, kapitalizm, konkurencja, klient, Taylor, system taylorowski, klasyczna szkoła zarządzania, współczesny schemat zarządzania, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie, podział pracy, autorytet, jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa, wynagrodzenie, centralizacja, hierarchia, zasada współodpowiedniości lub kongruencji, zadania, uprawnienia, odpowiedzialność, ład, esprit de corps, wydajność, homeostaza, holizm, synergia, klasyfikacja systemów, podejście sytuacyjne. Ponadto w treści notatki: struktura organizacyjna, prakseologia, główne postacie sprawnego działania, zarządzanie, J. Stoner, Ch. Wankel, A. Mority, funkcje planowania, charakterystyka struktur organizacyjnych, Model Motywacji wg teorii treści, piramida Masłowa, koncepcja motywacji Herzberga, model zachowania B. F. Skinnera, decyzja jako funkcja użyteczności, model rozwoju Grainera, model czterech zmiennych Leavitta, model 7 zmiennych Petersa i Watermana, reengineering, outsourcing, benchmarking, lean management, oszczędzanie czasu.

PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem kapitalizmu.
KAPITALIZM - równość wszystkich podmiotów i obywateli, swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Powstała klasa menadżerów i klasa robotnicza. Wynik kapitalizmu - KONKURENCJA - prowadzi do rozwoju, wysiłku, postępu technicznego, ale też niszczy tych, którzy nie dotrzymują kroku w rozwoju.
KLIENT - najważniejszy element w przedsiębiorstwie - to on nabywa usługę lub produkt, który produkujemy.
Odkryto w wyniku badań nad organizacją i zarządzaniem, że powoduje one wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
Pierwszą osobą, która zajęła się badaniami naukowymi nad organizacja i zarządzaniem jest amerykański inżynier TAYLOR, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Był on owładnięty myślą o uzyskaniu wzrostu wydajności pracy. Obiektem jego badań byli robotnicy na stanowiskach wykonawczych.
Co robił aby osiągnąć wzrost wydajności pracy?
Badał ruchy robocze - obserwował zachowanie przy pracy - ruchu ciała, rąk i nóg - wykazał, że niektóre ruchy można skrócić lub wyeliminować - zastosował badania chronometryczne.
Podział pracy - zastosował podział pracy na drobne elementy, które zostały przydzielone wielu osobom - cel - nabycie wprawy i przez to szybsze wykonywanie danych czynności.
Oddzielenie wykonawstwa od przygotowania - pracownik na stanowisku wykonawczym powinien dostawać gotowe rysunki, normy, elementy do wykonania pracy a proces przygotowania został przesunięty do biur przygotowania pracy.
motywacja pieniężna - pobudzanie do wydajności za pomocą pieniądza - Taylor opracował pewne normy pracy dziennej - ustalone na podstawie najbardziej wydajnych osób - akord progresywny - przy przekroczeniu normy zadanej - dużo większy wzrost premii.
Krytyka (współczesna) systemu Taylorowskiego:
Ad.1. - nie wszystkie ruchy z punktu widzenia obserwatora można wyeliminować biorąc pod uwagę punkt widzenia fizjologii;
Ad.2. - po dłuższym okresie wydajność stabilizuje się a nawet spada (wyobcowanie, alienacja - brak zainteresowania dana pracą);
Ad.3. - największym kapitałem jest człowiek, z jego pomysła

(…)

… management;
organizacje wirtualne. CZAS W ZARZĄDZANIU
jest bardzo ważny - „czas to pieniądz”.
Zarządzanie czasem - czas nie jest dobrem przechowywalnym, tzn. nie można go zostawić do późniejszego wykorzystania
Czas jako osobisty kapitał:
60
Lat - wiek emerytalny
-
40
Mój wiek
20
x
1760 (200 h x 8)
= 35 200
Godz.
Zasób czasu efektywnej pracy do emerytury
20
x
660 (220h x 3)
= 13 200
Godz.
Dni pracy
+
20 X…
… koleżeństwa. Sprzyja poczuciu przynależności do zespołu zapewni organizacji duch jedności. Wg Fayala, sprzyjają temu nawet dobre wyniki. Np. Fayal proponował porozumienie się ustne zamiast pisemnego, kiedy tylko jest to możliwe.
KLASYKA - Taylor, Fayol;
NEOKLASYKA - Elton Mayo;
WSPÓŁCZESNOŚĆ Wiele zagadnień i twierdzeń z klasyki zostało przeniesionych i rozwijanych w Neoklasyce, a w chwili obecnej - we Współczesności - badamy i rozwijamy tezy z Klasyki i Neoklasyki.
Pytanie - „czy istnieje zależność przyczynowo - skutkowa - warunki środowiska pracy a wydajność?”.
Eksperyment jaki przeprowadził Mayo wyglądał następująco - wziął grupę roboczą pracującą w trudnych warunkach środków pracy i przeniósł ich do dobrych warunków. Skutek - wzrosła wydajność - sprawa oczywista. Ale po jakimś czasie cofnął tą samą grupę…
…, została doceniona inicjatywa;
kontaktowanie się pracowników w trakcie wykonywania pracy.
Teraźniejsze badania „stosunki międzyludzkie”:
w neoklasyce;
sprowadza się do humanizowania się pracy.
Współczesność zawiera wszystkie ruchy wcześniejsze:
Różne szkoły:
fenomen podejmowania decyzji
matematyczna;
ekonomiczna;
podejście systemowe.
PODEJŚCIE SYSTEMOWE
System - jest to całość, złożona co najmniej z dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz