Parametry projektu

Zarządzanie projektami - test

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3227

, parametr projektu, fazy cyklu życia projektu, podsystem zarządzania kontraktami, technika PERT, technika...

Metody oceny ryzyka finansowego inwestycji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Rafał Wierciński
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

parametr projektu, który ma być przedmiotem analizy; ustalamy składowe parametru, czyli kolejne wartości...

Projektowanie obiektów i procesów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

przedsiębiorstwa. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTÓW: Spełnienie wymagań (performance) odnosi się do wymogów...

Cele, planowanie i ryzyko, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

. Zmiana jednego z trzech kluczowych parametrów projektu (budżetu, czasu lub zakresu) pociąga...

Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1232

: Analiza wrażliwości - analiza typu, co gdyby, „What if”, polega na zidentyfikowaniu parametrów projektu...

Inwestycje-kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Stepnowski
 • Controlling inwestycyjny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

ta jest parametrem projektu inwestycyjnego szacowanym przez inwestora. Stopa dyskontowa jest najczęściej wyznaczana...

Inwestycje i ich kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Stepnowski
 • Controlling inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

ta jest parametrem projektu inwestycyjnego szacowanym przez inwestora. Stopa dyskontowa jest najczęściej wyznaczana...