Monitorowanie kosztów projektu - omówienie - Plan finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitorowanie kosztów projektu - omówienie - Plan finansowy - strona 1 Monitorowanie kosztów projektu - omówienie - Plan finansowy - strona 2 Monitorowanie kosztów projektu - omówienie - Plan finansowy - strona 3

Fragment notatki:

MONITOROWANIE KOSZTÓW PROJEKTU
-Niezależnie od tego jak precyzyjnie opracowano plan finansowy w trakcie realizacji
projektu, konieczne jest bieżące monitorowanie kosztów. Monitorowanie nie powinno
polegać jedynie na kontrolowaniu realizacji planu finansowego, ale na konfrontowaniu
stopnia wykorzystania budżetu z planem rzeczowym wykonanych zadań projektowych.
-Nadzorowanie realizacji planu rzeczowego nie może odbywać się w oderwaniu od
ponoszonych kosztów. Proces ten powinien być sformalizowany i wbudowany w procedury
zarządzania projektem. Okresowe przeglądy i sporządzanie sprawozdań finansowych nie
mogą zależeć od przypadku czy wolnego czasu, ale powinny być rutynowym elementem
działań projektowych. Należy więc zaplanować terminy i miejsca w harmonogramie prac
projektowych, w których takie analizy będą przygotowywane.
-Najczęściej terminy analizy pokrywają się z punktami kontrolnymi projektu, wyznaczonymi
w planie działań
-W przypadku gdy zaobserwowano nieprawidłowości w realizacji budżetu projektu, należy
wprowadzić specjalny system monitorowania kosztów. Oznacza to, że terminy analiz i
kontroli realizacji kosztów będą częstsze, a analizy bardziej wnikliwe.
-Jeżeli bieżące wydatki istotnie odbiegają od planu finansowego, należy odpowiednio
wcześnie poinformować sponsora projektu (jeśli kierownik projektu nie może samodzielnie
podjąć środków zaradczych), co najczęściej prowadzi do przygotowania aneksu do umowy.
-Zmiany parametrów projektu powinny zostać zaakceptowane przez wszystkich uczestników
przedsięwzięcia.
-Modyfikacja kosztów projektu w trakcie realizacji prac wymaga odpowiednich przygotowań,
co zakłóca normalną realizację harmonogramu prac. Modyfikacje takie powinny być
ostatecznością i mieć głębokie uzasadnienie.
-Przygotowanie aneksu do umowy jest związane z dodatkowym nakładem pracy, pociąga za
sobą zmianę planów i zmianę ustaleń, wymaga podjęcia negocjacji w celu nowego
sformułowania kontraktu.
Aby uniknąć takich problemów, należy na bieżąco monitorować rzeczywiste nakłady,
zestawiając je z realizacją planu rzeczowego. Wygodnym narzędziem dla tego typu analiz są
opracowywane harmonogramy. Niezależnie od formy prezentacji harmonogramu, możliwe
jest wyznaczenie krzywej zużycia zasobów w całym cyklu zużycia systemu:
Wykreślona krzywa obrazuje procentowe zużycie budżetu projektu w cyklu życia produktu.
Jeśli przy planowaniu kosztów wykorzystamy harmonogram sieciowy, będziemy mogli
wyznaczyć dwie krzywe zużycia zasobów finansowych. --Jedna będzie odpowiadała zużyciu
zgodnemu z najwcześniejszymi terminami realizacji zadań w projekcie, a druga zużyciu
zgodnemu z terminami najpóźniejszymi. Otrzymamy w ten sposób pewien przedział swobody
wykorzystania zasobów finansowych.
-Ze względu na gospodarowanie środkami pieniężnymi celowe jest jak najpóźniejsze
wydatkowanie czyli operowanie terminami najpóźniejszego rozpoczęcia prac.
-Decyzje o sposobach i terminach wydatkowania pozostają w gestii kierownika projektu i on
podejmuje decyzje o ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz