Zarządzanie projektami - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - charakterystyka  - strona 1 Zarządzanie projektami - charakterystyka  - strona 2 Zarządzanie projektami - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie Projektami   Strona 1 z 27    Wykład 1 15.02.2011    Początki i rozwój specjalizacji – Etapy rozwoju zarządzania projektami  -1956,1958 rok – faza początkowa (PERT, CPM)  - od 1960-obecnie- faza rozwoju instrumentalnego. Powstanie PMI 1969r.  - od 1980- obecnie- faza rozwoju organizacyjnego i personalnego,  - od 1990 – faza rozwoju sytuacyjnego.    „Projektami nie zarządzają już inżynierowie! Specjalizacja ewoluowała” R.K.Wysocki.    Standardy zarządzania projektami:  Organizacja – Standard – Certyfikaty:  1. Projekt Management Institute PMI – PMBOK Guide – A Guide of The Project  Management Body of Knowledge 4th Editio 2008 – CAMP, PMP.  2. Office of Government Commerce OGC, APMG – PRONCE 2: 2009 – P2F, P2P.  3. International Project Management Association IPMA, SPMP – ICB IPMA Competency  Baseline v.3.0. – D,C,B,A.  4. European Commission – Project Cycle Management Guidelines – brak.  5. Association for Project Management – APM Body of Knowledge 5 th ed. –brak.  6. Project Management Association of Japan – P2M Project & Program Management – brak.  7. Tenstep Polska – TSPM- brak.    Instrumenty zarządzania projektami:  I. Przebieg projektu – Podejście: PMI, PRINCE2, PCM, APM, P2M.  II. Organizacja projektowa – modele dojrzałości: PMMM, OPM3, P2MM.  III. Uczestnicy projektu – Zestawy kompetencji: ICB, PMCDF, NSCPM.    Podejścia według przebiegu projektu:  1. Tradycyjne podejście: PMI, PRINCE2, PCM.  2. Alternatywne podejście:  a)adaptacyjne podejście: EVO, XP, Unified Process,  b)zwinne podejście: SCRUM, XPrince, DSDM, FDD, ASD, Crystal Clear Metod,  c)ekstremalne podejście xPM (Extreme Project Management).    Alternatywne podejście. Działaniem priorytetowym staje się nadążanie za zmianami, czyli  nowe podejście: APF i xPM.  - Tradycyjne zarządzanie projektami TPM: jedno określony cel i sposób jego osiągnięcia,  - Adaptacyjna struktura projektu APF: jedno określony cel, ale nie jasno określony sposób  jego osiągnięcia,  - Ekstremalne zarządzanie projektami: nie jest określony ani cel ani sposób jego osiągnięcia.    Metody firmowe:  - Aghatom metodyka zarządzania projektami stosowana przez France Telecom i  Telekomunikacja Polska,  - PCP Produkt Creation Process metodyka stosowana do rozwoju nowych produktów w  koncernie Philips,  - Metodyka zarządzania europejskimi projektami kosmicznymi ASTRA opracowana przez  SES (Societe Eurpeenne des Satellites),  - Metodyka ASAP firmy SAP,  - Metodyka IBM.   Zarządzanie Projektami   Strona 2 z 27      Tradycyjne podejścia TPM:  Kryterium- przebieg projektu:  -Podejście PMI,  -Podejście PRINCE2,  -Podejście PCM.  Kryterium- uczestnicy projektu (zestaw kompetencji): IPMA. 

(…)

… podejścia TPM:
Kryterium- przebieg projektu:
-Podejście PMI,
-Podejście PRINCE2,
-Podejście PCM.
Kryterium- uczestnicy projektu (zestaw kompetencji): IPMA.
PMI Project Management Institute:
- Największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca kierowników projektów,
- Założony w 1969 roku w Pensylwanii w USA jako stowarzyszenie non-profit zrzeszające
profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami…
…,
środowisko, finanse, prawo.
Poziomy kompetencji*
Zalety IPMA:
- Dostosowanie do specyfiki zarządzania projektami w poszczególnych krajach,
- Duży nacisk na miękkie aspekty zarządzania,
- Zwracanie uwagi na pożądane cechy charakteru kierownika projektu,
- Przedstawienie elementów modelu w prosty, łatwy zrozumiały sposób.
Systemy certyfikacyjne. Certyfikacja kierowników projektowych wg:
- Project Management…
… Knowledge,
-2000- druga edycja PMBOK Guide,
-2004- trzecia edycja PMBOK Guide,
-2008- ostateczna czwarta edycja PMBOK Guide.
Podejście PMI
Stosowanie PMBoK: „Procesy zarządzania projektami uznane za dobre wzorce w większości
sytuacji, w większości przedsięwzięć, w różnych branżach.”
Ustalenie odpowiednich procesów oraz poziomu ich rygoru jest obowiązkiem kierownika
projektu, podejmującego decyzję wspólnie…
….
(komitet sterujący – główny kierownik projektu, decydent zgodnie z procedurami).
(Struktura metodyki*) (tematy/motywy*) (procesy – model syntetyczny*)
International Project Management Association:
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektami,
- Organizacja non-profit promująca na arenie międzynarodowej wiedzę z zakresu zarządzania
projektami,
- Założona w 1695r. pod nazwą Internet ,
- W skłąd…
…? Jakie
jest ryzyko? Czy należy dalej pracować nad projektem? Jaki powinien być zakres?)
3. Inicjowanie i definiowanie projektów.
*Zakres, plan projektu
Dokumentacja wymagań,
Strona 7 z 27
Zarządzanie Projektami
Wybrane techniki wspomagające inicjowanie projektów – burza mózgów, technika 635,
oceny punktowe, profile oceny, analiza portfelowe, listy kontrolne, arkusz krytycznej oceny i
analizy, graf problemu…
… projektu,
- dotrzymywania planowanych terminów,
- realizacji przyjętego budżetu projektu.
Kamienie milowe zaznaczane są na harmonogramie realizacji projektu symbolem
odwróconego trójkąta lub rombem. Dla poszczególnych „kamieni milowych” sporządzane
mogą być plany kontroli w postaci list kontrolnych (check list).
Diagramy AON czynności w węzłach.
Czynności przedstawiane są w postaci prostokątów, realizacje…
… wystąpienia ryzyka,
-Badanie założeń projektu.
Metody ilościowe analizy ryzyk:
-Analiza drzewa decyzyjnego,
-Analiza wrażliwości,
-Analizy symulacyjne.
*Obszary występowania ryzyka w projekcie. Obszar makroekonomiczny: branżowy,
regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarządzania.
Strona 27 z 27

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz