Prince2 -życie projektu a produktu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prince2 -życie projektu a produktu - strona 1 Prince2 -życie projektu a produktu - strona 2 Prince2 -życie projektu a produktu - strona 3

Fragment notatki:


Prince Projekt- Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnieniem Biznesowym PRINCE2 -ŻYCIE PROJ EKTU A PRODUKTU Pomysł  Studium  Zlecenie przygotowania projektu  Specyfikacja  Konstruowanie  Wykonanie  Testowanie  Przekazanie  Ocena wartości  Eksploatacja  Złomowanie PRZYGOTOWANIE PROJEKTU  Organizacja zespołu zarządzania projektem  Założenia projektu  Formuła realizacji projektu  Oczekiwania jakościowe klienta  Zarys uzasadnienia biznesowego  Rejestr ryzyka  Plan etapu inicjowania  Odpowiednie władze  Wystarczające informacje  Wyznaczone osoby do etapu inicjowania  Zaplanowane prace dla etapu inicjowania  Organizacja wie, że będzie projekt i co się z nim wiążę INICJOWANIE PROJEKTU  Określenie jakości produktów  Zaplanowanie projektu i określenie jego kosztów  Przegląd Uzasadnienia Biznesowego  Określenie ryzyk  Zaangażowanie Komitetu Sterującego  Stworzenie planu bazowego  Dokument Inicjujący Projekt (DIP)  Co? Dlaczego? Kto? Kiedy? Jak?  Rejestr Jakości  Rejestr Zagadnień  Rejestr Doświadczeń  Plan następnego etapu ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PROJEKTEM Zarządzany przez Komitet Sterujący Zezwolenie na zainicjowanie projektu Zezwolenie na realizację projektu Zezwolenie na realizację planu etapu lub planu nadzwyczajnego Ustalenie zakresów etapów Wydawanie decyzji doraźnych Zamknięcie projektu STEROWANIE ETAPEM Bieżące zarządzanie projektem: Udzielanie zgody na wykonywanie prac Zbieranie informacji o postępach Śledzenie zmian Przeglądanie stanu etapu Raportowanie Podejmowanie działań korygujących Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami projektowymi Bieżące zarządzanie projektem: Zgodnie z ustalonymi standardami jakości W ramach uzgodnionych: kosztów, nakładów pracy, nakładów czasu Tak aby osiągnąć zdefiniowane korzyści Grupy zadań Raporty okresowe Zagadnienia projektowe Aktualizacja: rejestru zagadnień, rejestru ryzyka, planu etapu Raporty o istotnych odchyleniach Przegląd uzasadnienia biznesowego ZARZĄDZANIE WYTWARZANIEM PRODUKTÓW

(…)

….ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Zapewnie satysfakcji klienta
Zakres jakości: analiza zysków i kosztów, brenchmarking, optymalizacja parametrów
Uwzględnia: politykę jakości, cele i wymagania jakościowe
Prewencja zamiast inspekcji
Zaangażowanie kierownictwa
Ciągłe doskonalenie (Kaizen)
„zero effects”
„gold plating”
Straty jakościowe
Planowanie jakości: plan zarządzania jakością, system jakości projektu, metryka jakości, listy sprawdzające
Zapewnienie jakości: audyty jakościowe
Kontrola jakości
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ -KONTROLA
Fizyczna weryfikacja produktów
Wymaga wiedzy z zakresu statystyki
Prewencja i inspekcja
Technika rybiej ości (Ishikawa)
Diagram Pareto
Wykres kontroli
6.ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Organizacja i zarządzanie zespołem projektowym
Procesy:
Planowanie zasobów ludzkich
System raportowania
Plan zasobów…
… z doświadczeń
Raport końcowy
Archiwizacja
Plan przeglądu poprojektowego
Pismo o zamknięciu projektu
PLANOWANIE
Lista kontrolna produktów
Uaktualniony rejestr ryzyka
KOMPONENTY
Uzasadnienie biznesowe
Organizacja
Plany
Elementy sterowania
Zarządzanie ryzykiem
Jakość w środowisku projektu
Zarządzanie konfiguracją
Sterowanie zmianami
UZASADNIENIE BIZNESOWE
Przyczyna uruchomienia projektu
Możliwe warianty…

Ustalenie kolejności wytwarzania produktów
Określenie standardów jakości dla produktów
Sterowanie zmianami
Przegląd jakości
PMI
Zespół projektowy jest odpowiedzialny za: wybór odpowiednich procesów, wykorzystanie dostępnych metody do określenia wymagań dla produktu, zgodność z wymaganiami.
GRUPY PROCESÓW
Inicjowanie
Planowanie
Wykonanie
Monitoring i controlling
Zamknięcie
GRUPA INICJOWANIA Potwierdzenie…
… rezerwy menadżerskiej
GRUPA WYKONANIA Wykonanie prac określonych w planie
Koordynacja ludzi i zasobów
Wdrażanie zaakceptowanych zmian
Zapewnienie jakości
Pozyskanie zespołu projektowego i jego rozwój
Dystrybucja informacji
Kontakt z potencjalnymi podwykonawcami
GRUPA MONITORINGU I CONTROLLINGU
Obserwacja i mierzenie
Dostosowanie planu
Dostarczanie informacji zwrotnej w wieloetapowych projektach…
…:
Związane z projektem produkty i usługi
Metody akceptacji i kontroli zakresu
Założenia, wymagania, ograniczenia
Wstępna struktura organizacyjna
Wstępna identyfikacja ryzyk
Kamienie milowe
Wstępny zakres prac
Szacunkowe koszty
Stworzenie planu zarządzania projektem
Uwzględnia:
Wykonanie
Monitoring
Kontrolę
Zamknięcie
Wybór, zakres i sposób wykorzystania procesów
Potrzeby i metody komunikacji
Wybór etapów…
… do oceny zmian
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM -ZAKRES
Cele projektu
Opis zakresu produktów
Wymagania projektowe
Założenia i ograniczenia projektu
Produkty projektu
Kryteria akceptacji produktów
Wstępna struktura organizacji
Wstępne ryzyka
Kamienie milowe
Ograniczenia budżetowe
Ocena kosztów
Wymagania komunikacyjne
Wewnętrzna specyfikacja projektu
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM -WBS
Zorientowane na produktach
Hierarchiczna…
… komunikacji
Aktywne słuchanie
Efektywne słuchanie
Obserwuj
Myśl zanim powiesz
Zadawaj pytania
Powtarzaj
Przekazuj informację zwrotną
Blokady komunikacyjne
Pyskacz i maruda
Odległość
Nieprawidłowe odkodowanie
Głuchy telefon
Liczba kanałów komunikacyjnych dla N osób:
ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ -PLANOWANIE
-Definiowanie typu i formatu informacji
-Analiza wartości informacji
-Zewnętrzne potrzeby komunikacyjne (np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz