Cykl życia projektu, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia projektu, (sem IV) - strona 1 Cykl życia projektu, (sem IV) - strona 2 Cykl życia projektu, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

Hoffman, Zarządzanie projektami, cykl życia projektu, (sem IV)
Cykl życia projektu
FAZA POCZĄTKOWA FAZA REALIZACJI
FAZA KOŃCOWA
Kontrola zmian
Akcje
zapobiegawcze i
naprawcze
Raporty o
postępach
Protokoły
odbioru
Zebrane
doświadczenia
PODPRODUKT
Archiwum
dokumentowe
Potrzeba
biznesowa
Zarządzanie projektami: plan zarządzania
projektem, wszystkie dokumenty, które są
potrzebne kierownikowi projektu do zarządzania
projektem
FazA projektu nazywać będziemy skończony
przedział czasowy w cyklu projektu, który w swej
treści rożni się od pozostałych faz. W ramach faz
mogą być wyodrębnione etapy projektu.
Fazy i etapy projektu maja określone ograniczenia
czasowe oraz zdefiniowane cele cząstkowe.
Deklaracja
zakresu
projektu
Plan
zarządzania
projektem PRODUKT
FINALNY
PODPRODUKT
PODPRODUKT
KAMIEŃ MILOWY KAMIEŃ MILOWY
SPRZĘŻENIE
ZWROTNE
START FAZY,
DANE
WEJŚCIOWE
WYMAGANE DO
STARTU FAZY
ZAKOŃCZENIE FAZY,
OSIĄGNĘTE WYNIKI,
ZGODA NA ZAKOŃCZENIE
FAZY, ZWOLNIENIE FAZY
KOLEJNEJ
12
Faza początkowa ma wygenerować plan
zarządzania projektem:
-karta projektu
-zakres
-cele
-analiza ryzyka
Realizacja projektu odbywa się zgodnie z
terminami, celami, unikaniem określonego
wcześniej ryzyka.
INICJATYWA w czasie zmienia się w PROJEKT.
Kamień milowy: przejścia między fazami
(etapami) na ogół definiowane są, jako kamienie
milowe tj. kluczowe wydarzenia o szczególnym
znaczeniu dla projektu.
Podjęcie decyzji odnośnie kamieni milowych to
udzielnie zgody na przejście do kolejnego etapu,
powtórzenie etapu lub etapów, zaniechanie
projektu.
Gdy zakres projektu jest zbyt słabo określony
Komitet Sterujący może „zabić” projekt. Nie może
zezwolić na zbyt dużą ilość zmian, które
destrukcyjnie wpłyną na projekt.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz