Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny - strona 1 Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny - strona 2 Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko Nawet 1 źle podjęty projekt może oznaczać bankructwo :
Każdy projekt jest obarczony ryzykiem
Najbardziej ryzykowne są projekty infrastrukturalne (badania pokazują, że w 93% projektów przekroczone zostały nakłady)
Nawet w krajach rozwiniętych zdarzały się duże przekroczenia nakładów
Jaki procent planowanych dochodów z projektu stanowiły faktyczne?  Zazwyczaj niewielki Źródła ryzyka projektu :
Cechy samego projektu - niektóre projekty są bardziej ryzykowne same w sobie od innych Duży zakres ( Np. poty lotnicze - płyta lotniska, hangary, terminale, pasy startowe) Duża złożoność Techniczna
Organizacyjna Unikatowość i innowacyjność - projekt unikatowy jest pierwszy raz robiony, przez co brak doświadczeń Personel zarządzający projektem - nawet potencjalnie dobra rzecz w niedobrych rękach może źle działać Podmiot podejmujący projekt - działalność podmiotu też może być źródłem ryzyka, bo projekty często dzielą ludzi Osiągalność zasobów - każdy projekt, aby mógł osiągnąć powodzenie - potrzebne są zasoby: finansowe, ale nie tylko. Brak zasobów jest źródłem ryzyka. Otoczenie przedsiębiorstwa :
+ otoczenie prawne
+ otoczenie konkurencyjne Ryzyko projektów inwestycyjnych ma wiele definicji : Ryzyko projektów inwestycyjnych - jest to występowanie dające się kwantyfikować możliwości zaistnienia sytuacji, że rzeczywiste nakłady na projekt jak i inne parametry, tzn. efekty inwestowania będą odchylały się od pierwotnie przyjętych, skala możliwych różnic (odchyleń) pomiędzy wielkością rzeczywistą a pierwotnie przyjętą odzwierciedla wielkość ryzyka. Niepewność jest bardziej nieogarnięta od ryzyka, nie można zidentyfikować różnych poziomów zjawisk i przypisać prawdopodobieństwa. Zarządzanie ryzykiem projektu: Planowanie zarządzania ryzykiem - jak zaplanować zarządzanie w przedsiębiorstwie, jak przechowywać dokumenty, gdzie itd. Identyfikacja ryzyka - polega na tym, że mamy odkryć wszystkie źródła niebezpieczeństwa, zagrażające projektowi, jest wiele metod,
Panele dyskusyjne
Metody heurystyczne Check list - ma mocne i słabe strony:
Jest prosta i szybka
Projekty są unikatowe i na liście mogą nie znaleźć się najważniejsze zagrożenia Ocena ryzyka , - które z rodzajów ryzyka uważa się za najistotniejsze Klasyfikacja ryzyka - ubranie ryzyka w liczby, różnymi metodami, w zależności od wielu czynników
Jaki projekt?
Jaka faza projektu?
Co jest przedmiotem? Planowanie reakcji na ryzyko

(…)


Najbardziej prawdopodobny
Analiza drzew decyzyjnych - pozwala na ustrukturyzowanie problemu decyzyjnego poprzez nakreślenie wszystkich możliwych do zrealizowania alternatywnych działań menedżerskich uzależnionych od innych bieżących warunków otoczenia.
Bezpośrednio uwzględniające ryzyko:
Metoda korekty stopy dyskonta uwzględniająca ryzyko (NADR) - polega na tym, że wychodzimy z założenia, iż ryzyko…
… standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie.
Metody głównie stosowane w analizie finansowej:
Pośrednio uwzględniające ryzyko:
Analiza wrażliwości - analiza typu, co gdyby, „What if”, polega na zidentyfikowaniu parametrów projektu, na których zmianę projekt jest najbardziej wrażliwy.
Zmiana, którego z trzech jakichś tam parametrów powoduje największą zmianę NPV i IRR?
Jaka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz