Zarządzanie finansami - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami - wykład 8 - strona 1 Zarządzanie finansami - wykład 8 - strona 2 Zarządzanie finansami - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:


2011-01-10 1 ZARZĄDZANIE FINANSAMI RYZYKO Ryzyko • Słowo  ryzyko  pochodzi od staro włoskiego, risicare, co oznacza  odwa żyć się. W tym znaczeniu ryzyko należy utożsamiać z wolnym  wyborem. • Za ryzyko zwykło się uważać możliwość zajścia takiej sytuacji, że  oczekiwane efekty podjętych działań nie zostaną  osiągnięte - że uzyska się gorsze wyniki niż sobie wcześniej  założono.  Podobnie rozumiane jest ryzyko w teorii finansów - na przykład jako  prawdopodobieostwo zajścia takiej sytuacji, że w wyniku  podjętych decyzji finansowych, nie zarobi się tyle ile założono  lub, że wręcz poniesiono straty. Ryzyko utożsamiane jest z: • niepewnością, • niebezpieczeństwem, • możliwością niezrealizowania celu,  spodziewanych efektów założonych w  chwili podejmowania decyzji  inwestycyjnej. Niepewność Ryzyko Gdy identyfikowane są wszystkie  możliwości, ale nie można określić  prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Gdy istnieje możliwość ustalenia  prawdopodobieństw każdej możliwej  sytuacji i wyniku działania. Implementacja niepewności i ryzyka w ocenie inwestowania Jakościowa ocena ryzyka (kategoria ryzyka) Ilościowa ocena ryzyka  (pomiar ryzyka) Autor Definicja niepewno ści: F. Knigt możliwość odchyleń od stanu oczekiwanego, której nie daje się zmierzyć, ponieważ nie można zastosować rachunku prawdopodobieństwa O. Lange niepewność niemierzalna, do której nie można zastosować miar statystycznych I. Pfeffer stan umysłu, mierzony stopniem wiary K. i T. Jajuga immanentna cecha rzeczywistości, wynikająca z: dużej liczby, złożonych i zmieniających się podmiotów; istniejących zależności pomiędzy nimi a otoczeniem; ograniczonej możliwości kontrolowania przez ludzi czynników kształtujących rzeczywistość E. Kulwicki stan-sytuacja nacechowana brakiem pełnej znajomości parametrów zamierzonego przedsięwzięcia oraz ich rozkładów w zespole alternatywnych zdarzeń E. Hołowska niepewność przejawia się w popełnionych błędach i ocenach przyszłych zdarzeń; jest niemierzalna; jej rezultatów nie można przewidzieć; występuje w długich okresach Cz. Nosal jej źródłem jest złożoność i dynamizm sytuacji oraz procesy umysłowe decydenta Ryzyko należy rozpatrywad uwzględniając jego  źródła. Można je podzielid na te, które wiążą  się z dalszym lub bliższym otoczeniem oraz z  samą organizacją.  2011-01-10 2 Źródła ryzyka występujące w organizacji Ryzyko otoczenia bilższego Odbiorcy Dostawcy Stosunki przemysłowe Rywalizacja pomiędzy

(…)

…: zarządzanie ryzykiem =
pokrycie ryzyka przez ubezpieczenie
• Risiko management: ryzyko towarzyszące
procesom decyzyjnym w przedsiębiorstwie
integralną częścią zarządzania
System metod i działao zmierzających do
obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na
funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i
podejmowania w tym celu optymalnych
decyzji
Czy istnieje panaceum na ograniczenie
ryzyka?
• Nie ma niezawodnej…
… POLITYCZNE
powstaje na skutek decyzji władz rządzących i ma wpływ na sytuację
podmiotów gospodarczych
• RYZYKO POLITYCZNE
RODZAJE RYZYKA SPECYFICZNEGO
(WEWNĘTRZNEGO)
RODZAJE RYZYKA SPECYFICZNEGO
(WEWNĘTRZNEGO)

RYZYKO NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW
RYZYKO BIZNESU
RYZYKO ZARZĄDZANIA
RYZYKO FINANSOWE
RYZYKO PŁYNNOŚCI
RYZYKO ZMIANY CENY
RYZYKO REINWESTOWANIA
RYZYKO WYKUPU NA ŻĄDANIE
RYZYKO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz