Inwestycje i ich kryteria

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje i ich kryteria - strona 1 Inwestycje i ich kryteria - strona 2 Inwestycje i ich kryteria - strona 3

Fragment notatki:


(str.262) Podstawowym warunkiem utrzymania lub poprawy osiągniętej przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku jest rozwój i wzrost potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa. W dłuższym okresie rozwój przedsiębiorstwa powinien przyczynić się do wzrostu jego wartości oraz powiększenia majątku właścicieli. Najważniejszym sposobem osiągnięcia tego strategicznego celu jest inwestowanie. Inwestowanie to proces polegający na angażowaniu kapitału w przedsięwzięcia gospodarcze mające na celu powiększenie majątku posiadaczy kapitału. Jest to również przedsięwzięcie inwestycyjne. Inwestycja oznacza natomiast rezultat procesu inwestowania kapitału.
Najczęściej przedmiotem inwestowania są środki finansowe. Czasem jednak inwestuje się dobra rzeczowe lub dobra niematerialne.
Kryterium klasyfikacji inwestycji:
(str263)
Inwestycje rzeczowe, polegające na powiększaniu lub modernizacji posiadanych rzeczowych składników aktywów trwałych (środków trwałych)
Inwestycje finansowe dokonywane na rynku finansowym - nabywanie papierów wartościowych i dewiz oraz lokowanie środków pieniężnych w banku, udzielanie pożyczek
Inwestycje niematerialne - nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz na doskonalenie kadr
Głównym celem dokonywania inwestycji rzeczowych produkcyjnych jest zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa. Cele:
zwiększenie zysku
zwiększenie dochodów pieniężnych
wzrost wielkości produkcji
poprawa jakości produkcji
zmiana struktury asortymentowej produkcji
obniżenie kosztów działalności
wzrost konkurencyjności produktów
zdobycie nowych rynków
W końcowym wyniku inwestycje rzeczowe podejmowane przez przedsiębiorstwo powinny przyczynić się do zwiększenia korzyści finansowych właścicieli. Klasyfikacja inwestycji rzeczowych produktów:
charakter inwestycji
sposób pozyskiwania obiektów
sposób realizacji projektu
źródła finansowania projektu
uzyskiwane wyniki gospodarcze
Do tego tekst z kartki (str264) Controlling działalności inwestycyjnej obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego. Zastosowanie controllingu zaczyna się już na etapie oceny i wyboru wariantu projektu inwestycyjnego. Controlling stanowi również instrument zarządzania projektami inwestycyjnymi po podjęciu decyzji o realizacji projektu, a więc w fazie realizacji wybranego projektu, następnie w fazie eksploatacji powstałego obiektu oraz w fazie zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.
(str 266)
Projekty inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa mają charakter jednorazowy i niepowtarzalny. Mają one ważne znaczenie dla zapewnienia przyszłości przedsiębiorstwa. Dlatego istotnym problemem controllingu inwestycyjnego jest ocena opłacalności projektów inwestycyjnych i wybór najlepszego wariantu spośród wielu możliwych.

(…)


nabywanie maszyn i urządzeń
przebudowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja istniejących środków trwałych
użytkowanie gruntów i terenów w czasie budowy
(str269)
nadzór autorski i inwestorski
ubezpieczenie majątkowe budowanych środków trwałych
próby techniczne
odsetki, prowizje, różnice kursowe od pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie zakupu lub budowy środków trwałych
podatki od towarów i usług dotyczących środków trwałych w budowie, niepodlegającym odliczeniu
Bezpośrednie wydatki inwestycyjne są ponoszone zwłaszcza w pierwszych latach okresu życia projektu.
270
Inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa powinny przysporzyć im określonych dochodów osiąganych na eksploatacji obiektów powstałych dzięki inwestycjom. DOCHÓD jest ogólną kategorią korzyści finansowych osiąganych dzięki podejmowanym…
… projektów inwestycyjnych :
- wartość zaktualizowana netto
- wewnętrzna stopa zwrotu
-wskaźnik opłacalności inwestycji
-zdyskontowany okres zwrotu
281
Poszczególne metody oceny projektów inwestycyjnych mogą dawać niejednakowe wskazania, dlatego ważne jest odpowiednie ich uporządkowanie ze względu na ich znaczenie. Inwestor zatem powinien wskazać kryterium nadrzędne w stosunku do pozostałych, które uznaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz