Controlling inwestycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling inwestycji - strona 1 Controlling inwestycji - strona 2

Fragment notatki:


Controlling inwestycji Inwestowanie to proces polegający na angażowaniu kapitału w przedsięwzięcia gospodarcze mające na celu powiększenie majątku posiadaczy kapitału. Jest to również przedsięwzięcie inwestycyjne. Inwestycja oznacza natomiast rezultat procesu inwestowania kapitału.
Kryterium klasyfikacji inwestycji: Inwestycje rzeczowe, polegające na powiększaniu lub modernizacji posiadanych rzeczowych składników aktywów trwałych (środków trwałych)
Inwestycje finansowe dokonywane na rynku finansowym - nabywanie papierów wartościowych i dewiz oraz lokowanie środków pieniężnych w banku, udzielanie pożyczek
Inwestycje niematerialne - nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz na doskonalenie kadr
Głównym celem dokonywania inwestycji rzeczowych produkcyjnych jest zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa. Controlling działalności inwestycyjnej obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego. Zastosowanie controllingu zaczyna się już na etapie oceny i wyboru wariantu projektu inwestycyjnego. Controlling stanowi również instrument zarządzania projektami inwestycyjnymi po podjęciu decyzji o realizacji projektu, a więc w fazie realizacji wybranego projektu, następnie w fazie eksploatacji powstałego obiektu oraz w fazie zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Informacje niezbędna do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych: okres życia projektu
wydatki inwestycyjne
dochód z inwestycji
stopa dyskontowa
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych wymaga sformułowania kryterium oceny, na podstawie którego będzie podejmowana decyzja inwestycyjna. Metody oceny projektów inwestycyjnych mogą być podzielone, ze względu na uwzględnienie zmiennej w czasie wartości pieniądza:
a) statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych:
- stopa zwrotu
-okres zwrotu
-próg rentowności
-b) dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych
- wartość zaktualizowana netto
- wewnętrzna stopa zwrotu
-wskaźnik opłacalności inwestycji
-zdyskontowany okres zwrotu Kontrola projektów inwestycyjnych powinna być przeprowadzona na różnych etapach realizacji projektu. Wyróżniamy :
kontrolę bieżącą - przeprowadzana w czasie realizacji projektu inwestycyjnego
kontrolę wynikową - przeprowadzana po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz