Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów - strona 1 Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów - strona 2 Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów - strona 3

Fragment notatki:


Ryzyko w zarządzaniu projektami Ryzyko:
Ryzyko w teorii decyzji - 3 rodzaje warunków podejmowania decyzji:
Warunki pewności - znamy konsekwencje decyzji
Warunki ryzyka - gdy można określić prawdopodobieństwo wystąpienie określonych konsekwencji tej decyzji (model matematyczny i statystyczny(
Warunki niepewności - nie można określić prawdopodobieństwa wystąpienia określonych okoliczności
Ryzyko w teorii celowościowej - możliwość nieosiągnięcia celu, in plus lub in minus (teoretycznie)
Ryzyko w teorii technicznej (inżynierskiej) - ryzyko = prawdopodobieństwo wystąpienia szkody * wartość szkody
P (oporność) = p(podatność) * V (ryzyko)
Nastawienie wobec ryzyka: Unikanie ryzyka
Skłonności do podejmowania ryzyka
Obojętność wobec ryzyka (brak stałej tendencji w zachowaniu)
Źródła ryzyka: czynniki makro, mezo i mikroekonomiczne.
Ryzyko - podział: Systematyczne, specyficzne
Projektu
Operacyjne, finansowe Ryzyko projektu - możliwość nieosiągnięcia celu projektu w danym czasie, przy określonym koncie. Ryzyko systematyczne - dotyczy wszystkich projektów danej klasy, realizowanych w danym czasie na danym obszarze. Ryzyko operacyjne - związane ze zmianami w strukturze aktywów. Ryzyko finansowe - związane ze zmianami w strukturze pasywów/ kapitałów np. niespłaconego kredytu. Analiza ryzyka : Identyfikacja przyczyn nieosiągniętych celów
Analiza ilościowa, statystyczna
Określenie konsekwencji nieosiągniętych celów
Wskazanie kierunków eliminacji przyczyn nieosiągniętych celów Metody oceny ryzyka: Korygowanie efektywności
Analiza wrażliwości i progu rentowności - wartości krytyczne, margines bezpieczeństwa
Probabilistyczno - statystyczne (powtarzalność projektów) - rachunek prawdopodobieństwa, metody statystyczne
Metody operacyjne - strategia gier (formuła min/max)
Finansowanie projektów wynalazczych: Samofinansowanie
Przez instytucje badawczą
Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka Ocena projektów wynalazczych: Techniczna - okres lnie skutków techniczno - organizacyjnych)
Prawna - kwalifikacja prawna oryginalności oraz stopnie oceny prawnej danego rozwiązania - komu przysługuje prawo do danego wynalazku oraz komu przysługuje prawo wynagrodzenia
Ekonomiczna - ocena porównawcza, stan przed a stan po; określenie rodzajów efektów ekonomicznych wynikających z wdrożenia; wycena rachunkowa poszczególnych skutków ekonomicznych danego rozwiązania; określenie efektów ekonomicznych tego wdrożenia, okres lnie wynagrodzenia dla autorów danego wdrożenia)


(…)

…, trwałości.
W jakich procesach osiąga się efekty wynalazczości?
Podstawowe procesy wytwórcze (ilość, jakość, koszty wytworzenia)
Eksploatacji (trwałość, niezawodność, koszty eksploatacji)
Pomocnicze (np. remonty)
Inwestycyjne.
Struktury zespołów projektowych
Nie istnieje idealna struktura zespołu projektowego.
Rodzaje struktur zespołowych:
Izomorficzna
Ekspercka
Kolektywna
Chirurgiczna
Struktura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz