Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów - strona 1 Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów - strona 2 Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów - strona 3

Fragment notatki:

  WYKŁAD – prof. UEK Czesław Mesjasz  Zaliczenie: obecności, aktywność, test 1x     Wykład 1 – 24.02.2010 r.  PROJEKT  – to zespołowe działanie zorganizowane, oznaczone ograniczonym horyzontem czasowym. W szerszym znaczeniu: celowe,  świadome przedsięwzięcie, w wąskim znaczeniu plan technicznego rozwiązania.  Podstawowe podejścia badawcze:  1.  OPIS: Co jest? Jak jest?  2.  ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY: dlaczego tak jest? - przewidywanie  3.  PREDYKCJA (przewidywanie przyszłości): Jak powinno być?  4.  RETRODYKCJA: Gdyby….  5.  BACK CASTING: Prognozowanie wygasłe (co pasuje do przeszłości, prawdopodobnie będzie pasowało do przyszłości)  6.  RETROSPEKCJA: za pomocą teraźniejszości opisywanie przeszłości   7.  REGULACJA  Analiza  – rozkład na części składowe i poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych miedzy nimi  Synteza  – łączenie elementów w celu uzyskania całości  DIAGNOZA I PODEJŚCIA PROJEKTOWE:  A.  Identyfikacja objawów  B.  Identyfikacja przyczyn  C.  Wskazanie sposobu eliminacji przyczyn   D.  Wdrożenie nowych rozwiązań  ETAPY PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO  1)  Sformułowanie ogólnych założeń projektu  2)  Opracowanie szczegółowych parametrów projektu  3)  Tworzenie wariantów rozwiązań  4)  Dobór kryteriów  5)  Wybór wariantu końcowego  6)  Specyfikacja/konkretyzacja ostatecznego wariantu  7)  Wdrożenie  Wykład 2 – 3.03.2010 r.  ZMIANA ORGAZNIZACJI I RESTRUKTURYZACJA  RESTRUTURYZACJA – podstawowe rodzaje     - Organizacyjna: zmiana organizacji (systemu, struktur i procedur) może oznaczać zmianę statusu prawnego.    - Obszarów działania: polega na zmianie otoczenia     - Finansowa: zmiana struktury finansów – zmiana proporcji długu do kapitału własnego              Społeczeństwo   Akcjonariusze    Wierzyciele        Doradca         Kierownictwo                      Odbiorcy                              Pracownicy  Klienci i właściciele to najważniejsze persony w organizacji.   PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO UOGÓLNIONA SIEĆ KONTAKTÓW  Kontakt – wzajemne powiązanie  PODSTAWOWA INTERPRETACJA FINANSOWA:    Cele dodatkowe          Maksymalizacja majątku właścicieli                       Rozwój (dostosowanie organizacji do otoczenia)    Wartości dla:   - Właścicieli         Przetrwanie      Wzrost (zwiększenie wartości parametrów)  - Personelu                     Zysk     - Społeczeństwa                       (jako środek do celu)    Rodzaje wskaźników opisujących system: 

(…)

… INWESTYCJI:
 Finansowane ze środków własnych:
o W formie wkładów gotówki lub rzeczowych
o W formie udziałów i akcji
o Z zysków zatrzymanych
 Finansowanie obce:
o Pożyczki
o Kredyty: bankowe, od dostawcy, od odbiorcy
o Obligacje
o Leasing
Średni ważony koszt kapitału: WACC

gdzie: n - liczba źródeł kapitału
s – koszt i-tej formy kapitału
v – udział i-tego kapitału w ogólnym finansowaniu
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU…
…. Skala porządkowa – precyzyjniejsza, wprowadza się relację porządkową, ale bez określenia o ile
c. Skala przedziałowa (interwałowa) – wprowadzenie jednostki odległości, skala nieobiektywna
d. Skala ilorazowa – jednostka pomiaru i absolutny punkt odniesienia; skala obiektywna, niezależna

wi (wartość kryterium numeryczne)
ki (waga kryterium)
– zagregowana ocena projektu
Wykład 10 – 28.04.2010 r…
… udziałów i akcji
o Z zysków zatrzymanych
 Finansowanie obce:
o Pożyczki
o Kredyty: bankowe, od dostawcy, od odbiorcy
o Obligacje
o Leasing
Średni ważony koszt kapitału: WACC
∑ gdzie: n - liczba źródeł kapitału
s – koszt i-tej formy kapitału
v – udział i-tego kapitału w ogólnym finansowaniu
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
1. Geneza projektu:
a. Opis koncepcji projektu: lista głównych parametrów, cele strategiczne…
… zespołu mogą doprowadzić do negatywnych konsekwencji)
WIELKOKTYRTERYJNA OCENA PROJEKTÓW -> EGAZMIN
 Definiowanie kryteriów (techniczne, społeczne itp.).
1. Badanie i pomiar cech:
a. Pomiar – odwzorowanie cech jednego zbioru na elementy drugiego wzoru
2. SKALE :
a. Skala nominalna – występuje w niej tylko rozróżnienie
b. Skala porządkowa – precyzyjniejsza, wprowadza się relację porządkową, ale bez…
… już rozwiązań, pomysłów
12. Nowe kombinacje istniejących rozwiązań
13. Tworzenie rozwiązań nieistniejących
INNOWACJA Z PUNKTY WIEDZENIA RYNKOWEGO:
1. Nowy produkty dla konsumenta
2. Nowy produkty dla producenta
3. Nowy rynek dla producenta
Projekt wynalazczy:
I.
Wynalazki – rozwiązania o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i może być
zastosowane w praktyce; podlega…
… i dobrze; wyróżnienie ceną i jakością)
Określenie celów i strategii operacyjnych
Określenie kombinacji celów i strategii operacyjnych spełniających wymóg konkurencyjności projektu
Określenie strategii realizacji projektu
Weryfikacja i dostosowanie strategii do warunków projektu
Badanie rynku (analiza marketingowa) -> prognoza sprzedaży w ujęciu fizycznym -> Analiza finansowa
PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAZY – egzamin…
… są do zera, można
precyzyjnie ustalić ir, wykorzystując model:
|
METODA ANNUITETOWA: przeciętny dochód roczny
a. Z uwzględnieniem wartości likwidacyjnej
b.
Bez uwzględnienia wartości likwidacyjnej
RACHUNEK OKRESU ZWROTU:
T = (M – R) / (ΩG + A)
M – wkład
|
T – okres zwrotu nakładu
ΩG – przeciętny roczny zysk netto
A – roczna amortyzacja
RYZYKO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
1.
Klasyczna teoria decyzji:
Warunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz