Zarządzanie projektami - strona 2

note /search

Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

Informacje ogólne o przedsiębiorstwie Podstawowe metafory organizacji: maszyna, żywy system, mózg, system uczący się, system kulturowy; Internalizacja - głębokie przyswojenie norm, bezrefleksyjne; Identyfikacja - utożsamianie się z normami, zgadzanie się z nimi. Firma - nazwa, pod którą przedsi...

Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1729

  WYKŁAD – prof. UEK Czesław Mesjasz  Zaliczenie: obecności, aktywność, test 1x     Wykład 1 – 24.02.2010 r.  PROJEKT  – to zespołowe działanie zorganizowane, oznaczone ograniczonym horyzontem czasowym. W szerszym znaczeniu: celowe,  świadome przedsięwzięcie, w wąskim znaczeniu plan technicznego ro...

Zarządzanie projektami - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 4515

 Zarządzanie Projektami   Strona 1 z 27    Wykład 1 15.02.2011    Początki i rozwój specjalizacji – Etapy rozwoju zarządzania projektami  -1956,1958 rok – faza początkowa (PERT, CPM)  - od 1960-obecnie- faza rozwoju instrumental...

Opracowane zagadnienia na egzamin 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1575

W szeroki pojęciu jest to okres liczony od chwili podjęcia prac analityczno-badaczych do zakończenia działalności operacyjnej W wąskim ujęciu to okres od momentu podjęcia prac analityczno-badawczych do momentu zakończenia fazy wdrożeniowej. Przedział przedrealizacyjny: - faza prac analityczno-ba...

Wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zarządzanie projektami Marek Wąsowicz Przedmiot kooczy się egzaminem, w formie pisemnej (otwarte, pół-otwarte, zamknięte) Nie udostępnia materiałów, więc należy notowad Literatura:      Skalik J. „zarządzanie projekta...

Baza informacyjna controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Baza informacyjna controllingu. bilans odwzorowanie zadań Rachunkowość jako rachunek zysków i strat gospodarczych system informacyjny sprawozdanie otoczenie cash flow rys. Rachunkowość jako system względnie odosobniony. Bilans księgowy jest podstawowym elementem sprawozdania finansowego i przed...

Ccontrolling - definicja i funkcje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

CONTROLLING - definicja i funkcje Controlling pochodzi od angielskiego czasownika to control, czyli regulować. Wobec tego controlling powinien się ściśle kojarzyć z systemem regulującym działania w przedsiębiorstwie. - Na wejścia do przedsię...

Cechy charakterystyczne planowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Cechy charakterystyczne planowania: celowość - działalność planowania jest podporządkowana hierarchii celów, kształtujący charakter - rzeczowe, logiczne i czasowe następstwo wykonania zadań planowych, nastawienie na przyszłość - rozpoznanie i podejmowanie działań koniecznych dla wykorzystania sza...

Controlling - ogólne wiadomości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Controlling próbuje wyjaśnić strumienie przepływów materialnych i finansowych w przedsiębiorstwie. Ma pomóc w prowadzeniu działalności finansowej w obecnych warunkach rynku. Rys.1. strumienie przepływów. Procesy materialne czynniki produkty p...