Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty - strona 1 Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty - strona 2 Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty - strona 3

Fragment notatki:


Informacje ogólne o przedsiębiorstwie Podstawowe metafory organizacji: maszyna, żywy system, mózg, system uczący się, system kulturowy;
Internalizacja - głębokie przyswojenie norm, bezrefleksyjne; Identyfikacja - utożsamianie się z normami, zgadzanie się z nimi.
Firma - nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo - różne interpretacje:
Ekonomiczna - czynniki produkcji, kapitał, przychód, wszelkiego rodzaju koszty;
Finansowa - zasoby (kapitał własny i obcy), wartość rynkowa, wartość aktywów niematerialnych (goodwill), koszty w sensie rachunkowości , płynność finansowa, efektywność określana za pomocą mierników finansowych;
Produkcyjna (technologiczna) - produkcja, surowce i półfabrykaty, wyposażenie, normy techniczne i produkcyjne, wydajność, zużycie surowców i energii, logistyka, jakość; Organizacyjna - misja i cele;
Prawna
Mechanizm alokacji zasobów
Psycho- społeczna (behawioralna)
Etyczno - kulturowa
Interesariusze (stakeholders): zewnętrzni: (external stakeholders, outsiders) dostawcy, odbiorcy, podmioty otoczenia społecznego
wewnętrzni: (internal stakeholders, insiders) właściciele, menedżerowie, pracownicy.
Otoczenie turbulentne - zmienność, szybkie, nieprzewidywalne, duża intensywność zmian polegająca na znacznych różnicach pomiędzy stanem końcowym a stanem początkowym; zmiany silnie oddziałujące na przedsiębiorstwo; zmiany kumulatywne - ich efekty ulegają wzajemnemu wzmocnieniu (synenergii) ; znaczne ograniczenie możliwości długoterminowego planowania; Zmiany w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu turbulentnym: automatyzacja procesów produkcyjnych
zwiększenie roli komputerowych systemów informacyjnych
skracanie cyklu życia produktów
internacjonalizacja (umiędzynaradawianie) realizacji łańcucha wartości przedsiębiorstwa
zwiększanie kwalifikacji i wymagań pracowników. Hierarchia celów przedsiębiorstwa; Maksymalizacja majątku właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy)
rozwój  przetrwanie  wzrost  zysk (środek do celu)
cele dodatkowe: wartość dla klienta, personelu, społeczeństwa
Rozwój - dostosowanie się przedsiębiorstwa do otoczenia, zapewniające trwałość działania;
Wzrost - zwiekszenie wybranych charakterystyk przedsiębiorstwa, które są oceniane pozytywnie.
Grupowe podejmowanie decyzji i konflikty w zarządzaniu projektami. Grupowe podejmowanie decyzji: Decydenci grupowi, ze względu na większą wiedzę jak i doświadczenie posiadają lepsze możliwości określania celów.


(…)

… do nadmiernego wiązania się z preferowanymi przez siebie rozwiązaniami, blokując przyjęcie innych, obiektywnie lepszych wariantów;
Konflikty:
Nieodłączny element dynamiki społecznej Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Natężenie i eskalacja konfliktu
Hierarchia obszarów konfliktów:
Trójkąt: od góry: stanowiska, interesy, normy (wartości)
Fazy konfliktu:
Faza przedkonfliktowa (faza ukryta)
Ujawnienie…
… większych umiejętności pracy zespołowej
niepowtarzalność (nietypowość) problemów kierowania ludźmi w realizacji projektów
mniejsze znaczenie rozwoju pracowników w zarządzaniu projektami
problemy z synchronizacją długofalowych celów rozwoju pracowników z krótkoterminowymi celami zarządzania projektami
Specyficzne cechy kierowników projektów:
Wysokie kompetencje zawodowe (bardzo duża wszechstronność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz