Proces podejmowania decyzji, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces podejmowania decyzji, sem III - strona 1 Proces podejmowania decyzji, sem III - strona 2 Proces podejmowania decyzji, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Proces podejmowania decyzji
Definicja 1 Podejmowanie decyzji polega na akcie świadomego wyboru jednego z rozpoznanych i dostępnych (uznanych za możliwy do wdrożenia) wariantów przyszłego działania. Definicja 2 Podejmowanie decyzji polega na rozważeniu wielu możliwych działań w przyszłości, porównywaniu ich i zdecydowaniu, który z wariantów jest najodpowiedniejszy. Definicja 3 Podejmowanie decyzji jest wyborem lub też świadomym powstrzymaniem się od wyboru (co jest także decyzją). Decydent ma do wyboru szereg alternatyw, które musi ze sobą porównać i ocenić możliwość ich wprowadzenia oraz przewidzieć skutki ich realizacji.
Ujęcia problemu decyzyjnego: •Ujęcie przedmiotowe jest to odchylenie między stanem pożądanym i rzeczywistym sytuacji decyzyjnej. •Ujęcie podmiotowe problemu określane jest przez pryzmat możliwości i kompetencji decydenta oraz potrzeb informacyjnych i ich przetworzenia w celu podjęcia decyzji i rozwiązania problemu. Czynniki charakteryzujące problem decyzyjny w ujęciu przedmiotowym: •przedmiot decyzji, •stopień strukturalizacji, •stopień złożoności, •liczba i rodzaj potrzebnych informacji, •zakres rzeczywistości, którego problem dotyczy, •miejsce występowania, •częstotliwość pojawianie się problemu, •znaczenie problemu dla sprawności funkcjonowania danego systemu. Czynniki charakteryzujące decydenta: •osobowość psychiczna i fizyczna, •jego miejsce i znaczenie w strukturze organizacyjnej, •formalne i rzeczywiste możliwości działania, •sposób postrzegania problemów i warunków działania, •liczba i rodzaj posiadanych informacji. Rodzaje decyzji: Modele procesu podejmowania decyzji: • model klasyczny (normatywny), • model administracyjny. Model klasyczny zakłada logiczną i racjonalną naturę menedżera oraz przyjmuję, że podejmowane przez niego decyzje zawsze leżą w interesie organizacji. Według modelu klasycznego: •decydenci mają pełną informację o sytuacji decyzyjnej i możliwych wariantach, •potrafią skutecznie działać w warunkach niepewności, •umieją racjonalnie i logicznie ocenić wszelkie aspekty sytuacji decyzyjnej. Model administracyjny zakłada, że decyzje w przedsiębiorstwie nie zawsze są podejmowane zgodnie z zasadami racjonalności i logiki. W modelu administracyjnym zakłada się, że: •menadżerowie dysponują niepełnymi i niedoskonałymi informacjami, •ograniczeni są w swej racjonalności poprzez swoje wartości, umiejętności, obyczaje czy nieświadome odruchy, •mają skłonność do zadawalania się przy podejmowaniu decyzji pierwszym wariantem spełniającym minimalny warunek dopuszczalności. Etapy w procesie rozwiązywania problemów: •rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej,

(…)

… myślenia grupa może podjąć decyzję, która nie leży w interesie ani tej grupy ani organizacji, lecz służy tylko uniknięciu konfliktu między jej członkami. Przykładowe metody grupowego podejmowania decyzji: •burza mózgów, •grupy nominalne, •grupy delfickie. Burza mózgów- jest to proces generowania pomysłów, w którym zachęca się uczestników do wysuwania wszelkich możliwych wariantów rozwiązań i nie dopuszcza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz